Landsbygdsprogrammet

Vad är programmet?

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

EU:s landsbygdsprogram syftar till:

  • Att utveckla landsbygden genom stöd och ersättningar
  • Främja en bättre miljö och hållbar utveckling
  • Aktiva bönder som ger öppna marker och betande djur
  • Modern landsbygd

I landsbygdsprogrammet ingår insatser som:

  • Företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar
  • Bredband
  • Stöd till jordbruket
  • Projektstöd i olika former
  • Lokalt ledd Utveckling

Var kan jag hitta mer information?

För mer information om programmet och ansökningsförfarande besök Länsstyrelsen Västra Götalands läns hemsida.

När och för vad kan jag söka?

Besök Länsstyrelsen Västra Götalands läns hemsida för mer infromation kring stöd i Landsbygdsprogrammet. 

 


uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m