Kontakt

Nedan finner du kontaktpersoner inom EU-frågor på Västra Götalandsregionen, uppdelat efter strukturfonder och ämnesområden.

I kolumnen till vänster finns kontaktuppgifter till Västra Götalandsregionens enhet för Externa relationer.

Strukturfonder

Cecilia Nilsson 
EU-program
 
Telefon: 010-44 10 584  
Mobil: 070-214 90 24

Cecilia

Hans-Åke Persson
Interreg 
 
Telefon: 010-44 11 654 
Mobil: 070-528 18 93
Hans-Åke Persson

Olle Jonäng
Interreg Sverige-Norge
 
Telefon: 010-441 01 77
Mobil: 070-516 78 01

 Olle Jonäng

Hanna Lindström 
Tjänstledig t.o.m. januari 2018
Regionalfond- och socialfondsprogram, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
  
Mobil: 070-082 57 33

1409_HannaLindstrom (18)web.jpg

Andreas Catoni
Regionalfond- och socialfondsprogram, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
  
Mobil: 076-940 25 64 

 

Josef Gustafsson 
Regionalfond- och socialfondsprogram
  
Mobil: 070-845 62 69 

 

 Ämnesområden

Susanne Hammarström
Forskning och utveckling
 
Mobil: 072-250 09 87

Susanne Hammarström

Marcus Nordanstad
Näringslivsutveckling, innovation och SME
  
Telefon 010-44 11 648

Marcus Nordanstad

Therese Ydrén (fd Lundberg)
Utbildning och kompetensfrågor
  
Telefon 010-44 11 635

Therese Lundberg

Annika Strömberg
Regionutveckling, kultur
 
Telefon 010-44 12 172

Annika Strömberg

Åse Enkvist
Regionutvecklare, folkhälsa
 
Telefon 010-441 06 81

Åse Enkvist
Robert Sinclair
Hälso- och sjukvård
 
Telefon 010-441 13 31
 
uiqt|wBkmkqtqi5%v5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5%v5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBwttm5rwvivoH%vozmoqwv5{mwttm5rwvivoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{mpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlzmi{5ki|wvqH%vozmoqwv5{mivlzmi{5ki|wvqH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mn5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mrw{mn5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pmzm{m5%ylzmvH%vozmoqwv5{m|pmzm{m5%ylzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{mi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz{5{qvktiqzH%vozmoqwv5{mzwjmz|5{qvktiqzH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m