Enheten för externa relationer

Enheten för Externa relationer stöder regionstyrelsen, andra politiska företrädare och tjänstemän i nationella och internationella kontakter. Enheten samordnar och driver Västra Götalandsregionens strategiska internationella arbete och samarbetar med externa parter för att främja internationalisering i Västra Götaland.

Enheten har kontor i Göteborg, Stockholm och Bryssel.


 
Charlotta Lundström
Chef
 

Mobil: +46 (0)70 328 15 23

Charlotta Lundström

Göteborgskontoret   

Gustaf Rehnström
- tjänstledig t.o.m. augusti 2017
Regionutvecklare
  
Mobil: +46 (0)73-098 64 32

Gustaf Rehnström, regionutveckling

Irma Ganibegovic
Regionutvecklare och biträdande generalsekreterare för Nordsjökommissionen
 
Mobil: +46 (0)70 020 59 50

 Irma Ganibegovic

Mikael Appelqvist
Regionutvecklare
 
Mobil: +46 (0)70 364 00 62

  

Mikael Appelqvist

Charlotte Beijer
Regionutvecklare 
 
Mobil: +46 (0)70 020 62 92 

 Charlotte Beijer

Magnus Engelbrektsson
Generalsekreterare för Nordsjökommissionen
 
+46 (0)70 875 65 90

Magnus Engelbrektsson

Stockholmskontoret


Åse Nyberg
Kontorsansvarig
 
Mobil: +46 (0)70 325 23 83

 Åse Nyberg
Brysselkontoret  

Robert Casinge
Kontorsansvarig
 
+ 32 478 20 74 69

Maria Grip
Regionutvecklare
 
+46 70 082 43 63


Melissa Frödin
Regionutvecklare och biträdande generalsekreterare för Nordsjökommissionen
 
+46 (0)70 301 83 43

Anna Malmsten
Praktikant (hösten 2016)
 
+46 70 082 57 19

 

 

 

 

 

Besöksadresser

Göteborg:
Regionens hus, Norra Hamngatan 14

Stockholm:
Tändstickspalatset,
Västra Trädgårdsgatan 15

Bryssel:
Nordic House, 
Rue du Luxembourg 3, plan 8

uiqt|wBkpiztw||i5t}vl{|zwuH%vozmoqwv5{mkpiztw||i5t}vl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}{|in5zmpv{|zwuH%vozmoqwv5{mo}{|in5zmpv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5ixxmty%vq{|H%vozmoqwv5{muqsimt5ixxmty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jmqrmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jmqrmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{mi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5ki{qvomH%vozmoqwv5{mzwjmz|5ki{qvomH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5s5ozqxH%vozmoqwv5{muizqi5s5ozqxH%vozmoqwv5{muiqt|wBumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{mumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{mivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwi5jwm|pq}{5tqvlH%vozmoqwv5{muwi5jwm|pq}{5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m