Informationsmöten med Svenska EFS-rådet

Informationsmöten med EFS-rådet gällande kommande utlysningar inom gröna näringar och livsmedel.

Svenska ESF-rådet förvaltar den Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Det innebär att de utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekten.

I början av 2017 planeras två utlysningar inom livsmedel och gröna näringar. Gröna näringar är i sambandet ett samlingsnamn för de verksamheter som bedrivs inom ex. trädgård, skogs-, och jordbruk. Tillsammans med Europa Direkt och bl.a. Hushållningssällskapet bjuder svenska EFS-rådet därför in till ett antal informationsträffar i regionen där gröna näringar och livsmedel kommer att diskuteras.

Mötena hålls på följande orter och datum:

Skara den 7 februari
Göteborg den 8 februari
Göteborg den 9 februari
Halmstad den 16 februari
Borås den 20 februari
Åmål den 22 februari

För mer information om evenemangen samt om hur ni anmäler er, klicka här. 

uiqt|wB&ivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{mivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m