Rapport The Baltic Sea Area - Frontrunner in digitalization

Den 16 november arrangerade Västra Götalandsregionen ett seminarium tillsammans med Informal Baltic Sea Group (iBSG), som representerar cirka 55 regionala kontor och organisationer i Östersjöområdet i Bryssel. 
Inom iBSG nätverk anordnas ett årligt seminarium där aktuella EU-frågor lyfts.
Temat för årets seminarium var digitalisering och en rapport från seminariet finns att läsa till höger.

uiqt|wB&ivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{mivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m