Miljö

Miljö

 • Intressanta utbyten och diskussioner på Västsvenska EU-konferensen

  02 september 2016

  För fjortonde året i rad samlades politiker och tjänstepersoner från lokal och regional nivå på den Västsvenska EU-konferensen för att träffas och diskutera aktuella EU-frågor och senaste nytt inom EU-samarbetet. Temat för i år var energi och klimat oc......

 • Praktikprojekt om cirkulär ekonomi

  17 maj 2016

  I december 2015 antog EU-kommissionen ett omfattande lagstiftningspaket kring cirkulär ekonomi. Till skillnad från den linjära modellen för ekonomisk tillväxt vilken dominerar samhället idag, där en attityd präglad av slit-och-släng ofta är normen, så......

 • Skattebefrielsen för biogas förlängd till 2020

  17 december 2015

  Nu kom det efterlängtade beslutet om att EU godkänt Sveriges ansökan om fortsatt skattebefriad biogas som drivmedel till och med år 2020. Det är en fråga som Västra Götalandsregionen, Region Skåne och många i branschen har drivit i snart två år. För......

 • EU-kommissionen lanserar Energiunionen

  03 mars 2015

  Den 25 februari presenterade EU-kommissionen sin strategi för att uppnå en av kommissionsordförande Jean-Claude Junckers viktigaste politiska prioriteringar, nämligen att skapa en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik.......

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m