Externa relationer

Enheten externa relationer stöder regionstyrelsen, andra politiska företrädare och tjänstepersoner i nationella, europeiska och internationella kontakter. Vi samordnar och driver Västra Götalandsregionens strategiska externa arbete i syfte att främja Västra Götalandsregionens och Västra Götalands synlighet i externa sammanhang utifrån våra prioriterade frågor.

Vi har kontor i Göteborg, Stockholm och Bryssel.

Praktisera hos oss

Varje termin tar vi emot praktikanter från universitet och högskolor till våra kontor i Göteborg och Bryssel. Om du är intresserad av en praktik hos oss skickar du en intresseförfrågan och CV till Irma Ganibegovic,  .

Kontaktuppgifter

 

Charlotta Lundström

Enhetshef
 
Mobil: +46 (0)70 328 15 23

Charlotta Lundström

Göteborgskontoret

 

Gustaf Rehnström

- tjänstledig t.o.m. augusti 2017
Regionutvecklare
  
Mobil: +46 (0)73 098 64 32

Gustaf Rehnström, regionutveckling

Irma Ganibegovic

Regionutvecklare och biträdande generalsekreterare för Nordsjökommissionen
 
Mobil: +46 (0)70 020 59 50

 Irma Ganibegovic

Staffan Lund

Regionutvecklare
 
Mobil: +46 (0)70 081 67 10


Charlotte Beijer

Regionutvecklare 
 
Mobil: +46 (0)70 020 62 92 

 

 Charlotte Beijer

Anna Malmsten

Regionutvecklare 
 
Mobil: +46 (0)70 020 60 43

Magnus Engelbrektsson

Generalsekreterare för Nordsjökommissionen
 
+46 (0)70 875 65 90

 

Magnus Engelbrektsson

Robin Stenström

Praktikant Göteborgskontoret vt17
 
+46 (0)76 110 21 43

Robin Stenström

Stockholmskontoret

 

Åse Nyberg

Regionutvecklare och kontorsansvarig
 
Mobil: +46 (0)70 325 23 83

 Åse Nyberg

Brysselkontoret

 

Robert Casinge

Kontorsansvarig
 

Maria Grip

Regionutvecklare
 
+46 (0)70 082 43 63

Melissa Frödin

Regionutvecklare och biträdande generalsekreterare för Nordsjökommissionen
 
+46 (0)70 301 83 43Postadress

Regionens Hus
Externa relationer
Box 1091
405 23 Göteborg

Postadress Bryssel

Region Västra Götaland 
Nordic House
Rue du Luxembourg 3
B-1000 Brussels
BELGIUM

uiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||i5t}vl{|zwuH%vozmoqwv5{mkpiztw||i5t}vl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}{|in5zmpv{|zwuH%vozmoqwv5{mo}{|in5zmpv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|inniv5t}vlH%vozmoqwv5{m{|inniv5t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5ixxmty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBKpiztw||m5jmqrmzH%vozmoqwv5{mKpiztw||m5jmqrmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{mivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjqv5{|mv{|zwuH%vozmoqwv5{mzwjqv5{|mv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{mi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5ki{qvomH%vozmoqwv5{mzwjmz|5ki{qvomH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5s5ozqxH%vozmoqwv5{muizqi5s5ozqxH%vozmoqwv5{muiqt|wBumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{mumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m