Växel, adresser och öppettider

Post- och besöksadresser till de platser där koncernstab regional utveckling har kontor.  


Göteborg 

Regionens Hus, huvudkontor

Besöksadress: Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Postadress: Box 1091, 405 23 Göteborg.

Tel receptionen: 010-441 00 00

Öppettider, vardagar: 08.00 - 16.00


Vänersborg

Regionens Hus

Besöksadress: Östergatan 1, Vänersborg

Postadress: 462 80 Vänersborg.

Tel receptionen: 010-441 06 05

Öppettider, vardagar: 07.00-17.00

Residenset

Torget, Vänersborg

Postadress: 462 80 Vänersborg

Tel receptionen: 010-441 00 30


Mariestad

Regionens Hus

Besöksadress: Drottningatan 1, Mariestad

Postadress: 542 87 Mariestad

Tel växel: 010-441 37 20


Fakturaadress

Fakturor som skickas från Sverige ska skickas till nedanstående adress. Observera att även beställar-id måste anges. Beställar-id ska du ha fått av den som gjort beställningen.

Västra Götalandsregionen
Regionkansliet/Koncernkontor
FE 991
405 83 Göteborg

Fakturor från andra länder:

Fakturor som skickas från andra länder ska skickas till:

Västra Götalandsregionen
Koncernstab Regional utveckling
Box 1091
405 23 Göteborg

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m