Vi skapar förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig arbetsmarknad

www.vgregion.se/kunskap

Elever på Bergsjöns folkhögskola. 

Arbetsmarknaden i Västra Götaland befinner sig i en stor omställning. Det är fler som går i pension jämfört med hur många som kommer in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter vara hög samtidigt som allt fler företag har svårt att hitta rätt kompetens och över var femte rekryteringstillfälle misslyckas. Slutsatsen är att det finns ett strukturellt problem att matcha utbudet av utbildning och arbetsmarknadens kompetensbehov. Det här behöver ändras om vi ska kunna fortsätta utvecklas som region.

För att invånarna i Västra Götaland ska kunna utvecklas och må bra måste det finnas möjlighet att utbilda, vidareutbilda och omskola sig. Det stärker individen och gör regionen attraktiv för investeringar och nya projekt. Vi behöver utbildningar som matchar både dagens och morgondagens behov av kompetens- det som driver utvecklingen framåt och i nya banor.

Samarbetar med kommunalförbunden genom "kompetensplattform"

Västra Götalandsregionen har i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden etablerat Kompetensplattform Västra Götaland. Vi verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara. Det är så vi utvecklas som människor och som region. Västra Götalandsregionen är även huvudman för såväl naturbruksgymnasier som folkhögskolor runt om i Västra Götaland.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m