Naturbruksskolor i Västra Götaland

Regionfullmäktige beslutade den 22 september om fortsatt verksamhet vid tre av sex naturbruksgymnasier i Västra Götaland.

De aktuella skolorna är Sötåsen, med inriktningarna lantbruk, djur samt gymnasiesärskola, Svenljunga med inriktning skog och Uddetorp med inriktning lantbruk. Uddetorp ska också utvecklas till ett vuxenutbildningscentrum för den kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma ska avvecklas men får fortsätta sin verksamhet till och med vårterminen 2017. Det ligger inga besparingar bakom förändringen. 

Regionstyrelsen behandlade frågan den 15 september. På mötet den 17 september tog regionutvecklingsnämnden beslut om 2016 års uppdrag till naturbruksstyrelsen, som ansvarar för naturbruksskolorna och den Biologiska Yrkeshögskolan (BYS). Uppdraget som beslutades innebär, i linje med regionstyrelsens förslag, fortsatt verksamhet vid tre av sex naturbruksskolor i Västra Götaland. 

Bättre kollektivtrafik till skolorna

På sitt möteden 17 september beslutade regionutvecklingsnämnden att satsa två miljoner under tre år för att, i samverkan med kollektivtrafiknämnden, säkerställa att eleverna får goda möjligheter att ta sig till naturbruksskolorna.

Vad händer nu?

Det är Naturbruksstyrelsen som ansvarar för genomförandet av förändringarna. Naturbruksstyrelsen bereder i sin tur frågan för naturbrukskansliet som hanterar det praktiska arbetet. Länk till naturbrukskansliet finns i högerkolumnen.

Kontakt

Handläggare: Göran Fock
  
Tel 010-44 11 637
Mobil: 070-840 52 19

Presskontakt: Ulrika Jisland
Tel 076-026 28 90 

Bakgrund

De gröna näringarna i Västra Götaland sysselsätter 30 000 personer inom produktion, förädling, försäljning och tillagning. Naturbruksskolorna har en viktig roll i att utbilda kunnig personal till sektorn. 
Västra Götalandsregionen driver i dagsläget skolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Skolorna har under många år haft för få sökande, en trend som syns i hela landet. Skolorna har också haft  för få behöriga lärare för att kunna bedriva tillräckligt framgångsrik och kvalitativ utbildning på samtliga skolor.

owziv5nwksH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m