Kompetensplattform Västra Götaland

För att invånarna i Västra Götaland ska kunna utvecklas och må bra måste det finnas möjlighet att utbilda, vidareutbilda och omskola sig. Det stärker individen och gör Västra Götaland attraktivt för investeringar och nya projekt. Vi behöver utbildningar som matchar både dagens och morgondagens behov av kompetens- det som driver utvecklingen framåt och i nya banor. Därför har Västra Götalandsregionen, i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden, etablerat Kompetensplattform Västra Götaland. Vi verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara. Det är så vi utvecklas som människor och som region.

Vad vi gör

Arbetet med Kompetensplattform Västra Götaland grundas på ett uppdrag som inkom från regeringen i december 2009. Syftet med uppdraget är att få bättre kunskap och översikt gällande utbud av utbildningar och behov av kompetens inom Västra Götaland, samt öka samverkan avseende kompetensförsörjning och utbildningsplanering, där Västra Götalandsregionen även har ett samordningsansvar.

Med kompetensplattformsuppdraget samlades tre politikområden under en hatt. Hur utbudet av utbildningar stämmer överens med behovet av kompetens berör såväl utbildning som arbetsmarknad, men också näringslivet och vår regionala utveckling. Om arbetsgivare inte hittar den kompetens de behöver minskar deras konkurrenskraft, vilket i slutändan får effekter på såväl tillväxt som välfärd.

Varför en kompetensplattform?

Behovet av ett samlat grepp var tydligt. Varselvågen 2009 visade att det saknades både kunskap och översikt gällande vilka utbildningar som genomfördes och hur många som studerade på dem. Samtidigt saknades prognoser och underlag på medellång till lång sikt gällande  vilka kompetensbehov som fanns på regional nivå, vilket gjorde det svårt för såväl nationell som lokal nivå att veta vilka insatser som behövde göras.  För att undvika att hamna i en liknande situation har man inom kompetensplattformsarbetet tillsammans med de andra storstadsregionerna (Malmö och Stockholm) och SCB tagit fram en arbetsmarknads- och utbildningsprognos på regional och delreigonal nivå med sikte på 2020. Det är första gången en sådan prognos gjorts på regional nivå i Sverige. Samtidigt har man utvecklat samverkan kring utbildning i Västra Götaland. Genom att utbildningsanordnare samverkar på olika sätt och genom att vi nu samlat information och data om den utbildning som produceras för att ge en bättre översiktbild av vad som produceras, vilket gör det enklare att identifiera kompetensbrister på både lokal och regional nivå.

Varför regioner?

Att just uppdraget gick till just regioner kan förstås genom vår unika position. Sverige har av bland annat OECD liknats vid ett timglas, med mycket makt på kommunal och nationell nivå. Regionens placering vid mitten på timglaset är ur detta perspektiv en fördel. Vi kan genom analyser, prognoser och forum får översikt, kunskap och förståelse om situationen i Västra Götaland och de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss.  Regionen verkar som en neutral part gentemot såväl kommunala nivån, den nationella nivån och arbetsmarknadens parter gällande kompetensförsörjningsfrågor
Det finns fortfarande en hel del kvar att göra, men mycket har hänt under tre år och vi är övertygade om att Kompetensplattform Västra Götaland kan spela en viktig roll för att finna de lösningar som hjälper oss att stärka kompetensförsörjningen i Västra Götaland, både idag och i framtiden.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m