Nyheter kompetensutveckling

Nyheter och aktuellt

  • Fortsatt satsning i Skara för lantbruksnäringen

    09 mars 2017

      Västra Götalandsregionen och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har träffat en ny sexårig avsiktsförklaring om en gemensam satsning på forskning och utveckling i Skara. Länk till pressmeddelandet ...

  • Satsning på profilering av naturbruksskolorna

    17 september 2013

    Regionutvecklingsnämnden ger årligen budgetmedel och uppdrag åt Naturbruksstyrelsen, som ansvarar för sex naturbruksgymnasier och biologiska yrkeshögskolan i Västra Götaland. Naturbruksskolorna driver utbildning och fungerar också som kompetenscentra f......

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m