Vem ansvarar för vad?

Vem har ansvar för gymnasieskolorna? Vem bestämmer vilka betygskriterier vi ska ha i skolorna? Läs mer om ansvaret för utbildning på statlig regional och kommunal nivå nedan.

Statlig nivå

Utbildningsdepartementet har det övergripande ansvaret för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitets- och högskoleväsende, studiestöd, studiesociala frågor och forskning.

Skolverkets uppgift är att aktivt verka i riktning mot att de nationella målen för barnomsorgen och skolan uppnås. Skolverket utarbetar bland annat kursplaner, betygskriterier samt allmänna råd.

Regional nivå

Västra Götalandsregionen har i uppgift att tillsammans med högskolor och universitet skapa bästa möjliga förutsättningar i Västra Götaland för utbildning och forskning.

Västra Götalandsregionen är huvudman för sju naturbruksgymnasier och sju folkhögskolor.

Kommunal nivå

Inom de ramar som staten anger är det kommunerna som har huvudansvaret för verksamheten.

Utifrån de mål och riktlinjer som anges av staten och med de redskap och förutsättningar som kommunen ger, så är det rektor och lärare som i samarbete med eleverna skall ge skolarbetet struktur och innehåll. De ska också bestämma målen för undervisningen.

 

 

 

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m