Företagsfinansiering

Tillväxt

På den här sidan finns stöd som riktar sig till företag har syftet att medfinansiera insatser som leder till nyinvesteringar, globalisering, ökad sysselsättning eller produktion. En del av stöden på den här sidan kan även sökas av ideella organisationer. Stöden på den här sidan kommer från regionutvecklingsnämndens budget.

Övriga stöd

Fler stöd, bidrag och stipendier från Västra Götalandsregionen: www.vgregion.se/sokstod

Filtrera efter:

Målgrupp:

Typ:

Sortera efter:


 • Affärsutvecklingscheckar för Internationalisering eller digitalisering

  Målgrupp: Företag Första ansökningsdag: 2017-01-02 Sista ansökningsdag: 2017-12-31 Typ av stöd: Bidrag Belopp: 50 000 kr - 250 000 kr
 • Stöd till kommersiell service

  Målgrupp: Företag Första ansökningsdag: 2017-01-02 Sista ansökningsdag: 2017-12-31 Typ av stöd: Bidrag Belopp: Belopp saknas - Belopp saknas
 • Regionalt investeringsstöd

  Målgrupp: Företag Första ansökningsdag: 2017-01-02 Sista ansökningsdag: 2017-12-31 Typ av stöd: Bidrag Belopp: Belopp saknas - Belopp saknas
 • Regionalt bidrag till företagsutveckling

  Målgrupp: Företag Första ansökningsdag: 2017-01-02 Sista ansökningsdag: 2017-12-31 Typ av stöd: Bidrag Belopp: 10 000 kr - 1 800 000 kr
 • FoU-kort Bas

  Målgrupp: Företag Första ansökningsdag: 2017-01-02 Sista ansökningsdag: 2017-12-31 Typ av stöd: Bidrag Belopp: 10 000 kr - 50 000 kr
 • Såddfinansiering

  Målgrupp: Företag Första ansökningsdag: 2017-01-01 Sista ansökningsdag: 2017-12-31 Typ av stöd: Lån,Bidrag Belopp: 50 000 kr - 850 000 kr
 • FoU-kort Avancerat

  Målgrupp: Företag Första ansökningsdag: 2017-01-02 Sista ansökningsdag: 2017-03-15 Typ av stöd: Bidrag Belopp: 50 000 kr - 500 000 kr
 • Konsultcheck

  Målgrupp: Företag Första ansökningsdag: 2017-01-01 Sista ansökningsdag: 2017-12-31 Typ av stöd: Bidrag Belopp: 10 000 kr - 150 000 kr
uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m