Affärsutvecklingscheckar - internationalisering

Vill du stärka företagets konkurrenskraft genom att närma dig en internationell marknad? Eller verkar du redan internationellt men vill bredda marknaden ytterligare?

Nu är ansökningsomgången Affärsutvecklingscheckar för internationalisering öppen med nya medel för 2016. Budgeten är begränsad och beslut fattas löpande tills medlen är förbrukade. Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för ditt företag att genom extern kompetens närma dig nya marknader internationellt.

Målgrupp:

Företag

Ansökningsperiod:

2016-03-01 - 2016-12-31

Typ av stöd:

Bidrag

Belopp:

50 000 kr - 250 000 kr

Beskrivning:

Vilka företag kan söka stöd?

Checkarna riktar sig till företag som:

  • Har 2-49 anställda
  • Har en omsättning på minst 3 miljoner kronor
  • Har en ekonomi i ordning

Vad kan jag söka stöd för?

  • Köp av tjänst
  • Resekostnader (max 20% av totala kostnader)
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan jag söka?

  • 50 000- 250 000 kr. Du kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar ditt företag.

Hur ansöker jag?

Börja med att kontakta någon av våra kontaktpersoner och presentera din idé kortfattat. Skicka sedan in en ansökan till Västra Götalandsregionen genom att gå in på Min ansökan. Du hittar instruktionerna i den länkade wordfilen uppe i högra hörnet. Besluten fattas av Västra Götalandsregionen i samråd med ALMI Företagspartner Väst.

Nytt för i år är att du även kan söka för Grön Tillväxt. Om din exportsatsning bidrar till att lösa miljöutmaningar med smarta lösningar så beskriv på vilket sätt i ansökan. 

Kontakt

Västra Götalandsregionen

Gabriel Skarbäck
 
Telefon: 010-44 10 583 
Mobil: 070-348 59 70

Marianne Gustafsson
 
Telefon 010-44 13 687
Mobil: 070-886 21 61

Jane Boyton
 
Telefon 010-44 11 645
Mobil: 070-528 19 26

Almi Företagspartner Väst

Heléne Öhrvall
 
Telefon: 031-779 79 16
Mobil: 070-579 79 25

uiqt|wBoijzqmt5{sizjiksH%vozmoqwv5{moijzqmt5{sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{mrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBPmtmvm5Wpz%vittHituq5{mpmtmvm5wpz%vittHituq5{muiqt|wBoijzqmt5{sizjiksH%vozmoqwv5{moijzqmt5{sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m