Regionalt investeringsstöd

Västra Götalandsregionen vill med regionalt investeringsstöd aktivt medverka till att åstadkomma nya varaktiga arbetstillfällen genom att stimulera nyetableringar av företag samt nyanställningar inom befintliga företag inom de så kallade stödområdena.

Syftet med investeringsstödet är att främja ekonomisk tillväxt och en samhällsekonomisk och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet. Stödet kan endast ges inom nationella stödområden. De stödområden som finns i Västra Götaland, är följande kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål.

Mer information om bidraget och kritierier finns att ladda ner i högerspalten på den här sidan. 

Kontaktpersoner:

Jane Boyton
 
Telefon: 010-441 16 45

Gabriel Skarbäck
 
Telefon: 010-441 05 83
Mobil: 070-348 59 70

uiqt|wBrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{mrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBOijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{mOijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m