Såddfinansiering - stöd till unga teknik- och kunskapsbaserade företag

www.vgregion.se/saddfinansiering

Unga teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka finansiering för att utveckla ett koncept. För mindre projekt ges stödet som bidrag på upp till 50.000 kronor. I övriga fall i form av villkorslån på max 850.000 kronor. Förundersökningsfasen får uppgå till max 400.000 kronor och där ställs lägre krav på motfinansiering. Högst 50 procent av godkända kostnader kan finansieras med stödet. Godkända kostnader kan avse exempelvis personalkostnader, kostnader för externa tjänster eller viss teknisk utrustning som behövs för teknik-, affärs- och marknadsutveckling av det nya konceptet. Godkända kostnader måste överstiga 50.000 kronor för att ansöka om såddfinansiering. 

Kriterier:

 • Max 10 anställda. 
 • Drivit verksamhet i max tre år.
 • Kommer att driva konkurrensutsatt näringslivsverksamhet på marknadsmässiga villkor i internationell konkurrens.
 • Är registrerat i Västra Götaland och avser att driva verksamheten här.
 • Finansiering från Västra Götalandsregionen ska vara avgörande för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna.
 • Annan offentlig finansiering får inte gå till samma ändamål.
 • Företaget måste ha ett unikt produkt- eller tjänstekoncept med god kommersiell potential på en marknad som är större än den lokala eller regionala marknaden. 
 • Företaget ska ha en grundläggande affärsplan.
 • Företaget ska ha kompetens att själv, eller med assistans av kvalificerad utvecklingspartner, genomföra utvecklingsinsatserna och efterföljande kommersialiseringsfas.

Beslut och utbetalning:

 • Västra Götalandsregionen beslutar om högsta bidrags- och lånebelopp på grundval av ansökan och närmare utredning. 
 • Utbetalning sker efter en individuell utbetalningsplan.
 • Löpande uppföljning kommer att ske under utbetalningsperioden. Därefter måste företaget lämna årlig verksamhetsredovisning till Västra Götalandsregionen.

Ansökan görs på blanketten som finns till höger.

Kontaktperson:

Gabriel Skarbäck
This is a mailto link
Telefon: 010-44 10 583
Mobil: 070-348 59 70

uiqt|wBOijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{mOijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m