Såddfinansiering

Sidan kommer att arkiveras 2016-05-17 om sidan inte uppdateras.

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla ett koncept eller en teknisk produktidé. 

Hur mycket kan man söka?

Stödet är på max 850.000 kronor, i form av så kallat villkorslån som normalt ska betalas tillbaka inom fem år. Mindre projekt kan få stöd i form av bidrag på upp till 50.000 kronor. Såddfinansieringen kan täcka högst 50 procent av kostnaderna kopplade till satsningen. 

Vem kan söka?

De företag som söker såddfinansiering måste uppfylla följande villkor:

  • max 10 anställda som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor.
  • drivit verksamhet i max tre år.
  • är registrerat i Västra Götaland och avser att driva verksamheten här.
  • har en grundläggande affärsplan.

Till vad kan jag få såddfinansiering?

Såddfinansieringen kan användas till exempelvis personalkostnader, kostnader för externa tjänster eller viss teknisk utrustning som behövs för teknik-, affärs- och marknadsutveckling av det nya konceptet/produktidén. 

Hur bedömer vi din ansökan?

Varje ansökan prövas individuellt där vi framför allt bedömer om affärsinriktningen och upplägget passar in i det regelverk som gäller för stödet. Vi prioriterar utveckling och förnyelse, liksom åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Vi tittar också på hur företagets satsning kan kopplas till de tillväxtområden som Västra Götalandsregionen prioriterar i strategin Västra Götaland 2020- strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020

Finansiering från Västra Götalandsregionen ska vara avgörande för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna. Annan offentlig finansiering får inte gå till samma ändamål. Företaget ska ha kompetens att själv, eller med assistans av kvalificerad utvecklingspartner, genomföra utvecklingsinsatserna och efterföljande kommersialiseringsfas.

Hur ansöker jag om såddfinansiering?

Skicka din ansökan med bilagor till Västra Götalandsregionen på angiven adress. Ansökningsblanketter hittar du till höger på sidan.

Hur får jag pengarna?

Utbetalning görs efter en individuell utbetalningsplan. Löpande uppföljning kommer att ske under utbetalningsperioden. Därefter måste företaget lämna årlig verksamhetsredovisning till Västra Götalandsregionen.

Kontaktperson:

Gabriel Skarbäck
 
Telefon: 010-44 10 583
Mobil: 070-348 59 70

uiqt|wBOijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{mOijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBOijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{mOijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m