Ansök om utbetalning

www.vgregion.se/foretagsfinansiering/utbetalning

 

Har ditt företag beviljats bidrag till företagsutveckling (investeringsstöd eller konsultcheckar) eller såddfinansiering (såddlån eller såddbidrag) kan du ansöka om utbetalning här. I rutan ”Välj aktuell länk” till höger, väljer du det företagsstöd du vill ansöka om utbetalning för.

 

 

Pengar till Västra Götalandsregionens företagsfinansiering kommer till största delen från staten, men också från EU:s regionala strukturfond.

.

Kontakt

Vid frågor om utbetalning av regionalt bidrag till företagsutveckling eller såddfinansiering kontakta
Katarina Löfgren
tel 010-441 16 07
  eller
Inger Häger
tel 010-44 10 581
  

uiqt|wBsi|izqvi5twnozmvH%vozmoqwv5{msi|izqvi5twnozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5piomzH%vozmoqwv5{mqvomz5piomzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m