Utbetalning av såddfinansering

För utbetalning av såddfinansiering  (såddbidrag eller såddlån), följ anvisningarna nedan:

1. Förbered din utbetalningsansökan genom att fylla i:

Verifikatsammanställning, såddfinansiering

Läges- och slutrapport

2. Välj aktuell utbetalningsansökan i rutan till höger.

3. Fyll sedan i ansökan. Du kan spara ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle om du behöver det  – ansökan kommer då att hamna till höger i rutan "Välj sparad utbetalningsansökan".

4. Bifoga den ifyllda verifikatförteckningen, kopior av aktuella fakturor med betalningsverifikat samt läges-/slutrapport till utbetalningsansökan.

För att påskynda utbetalningen och underlätta handläggningen är det viktigt att fylla i ansökan så utförligt som möjligt. Om du har många pdf-dokument att bifoga så är det bra om du sammanfogar dessa till en eller några få filer.

Välj aktuell länk till utbetalningsansökan

Välj sparad utbetalningsansökan

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m