Entreprenörskap, innovation och företagande i Västra Götaland

Prisutdelning

Prisutdelning av priset Årets nybyggare 2014, som går till person med utländsk bakgrund och som nått framgång med sitt företagande.

Västra Götalandsregionen vill bidra till att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande.

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande förutsätter att vi tar tillvara på utvecklingskraften som finns hos våra invånare och att företagsfrämjande sker på lika villkor.

Vi vill att Västra Götaland är platsen där det lönar sig att utveckla en idé. Därför arbetar vi tillsammans med företagsfrämjande organisationer, inkubatorer, universitet och högskolor med att främja entreprenörskap och företagande. Vi hjälper också företag med utvecklingskapital och gör det möjligt för kvinnor och män, som vill starta företag eller utveckla sitt företag, att få tillgång till kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling.

Kontaktpersoner:

Entreprenörskap och nyföretagande:

Marie Sjövall
 
010-441 16 49

Finansiering:

Gabriel Skarbäck
  
010-441 05 83 

Innovation:

Sophia Litsne
 
010-44 11 641

Små och medelstora företag:

Marcus Nordanstad
 
010-44 11 648 

Logtype Genvag.nu

Webplatsen Genväg hjälper entreprenörer och innovatörer i Västra Götaland att komma i kontakt med kostnadsfri rådgivning, att hitta finansiering och kompetensutveckling eller annan hjälp som behövs vid uppstart och utveckling av företag, eller vid utveckling av en idé.

www.genvag.nu

uiqt|wBuizqm5{rw%vittH%vozmoqwv5{muizqm5{rw%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{4mzqs5tiz{{wvH%vozmoqwv5{moijzqmt5{sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wxpqi5tq|{vmH%vozmoqwv5{m{wxpqi5tq|{vmH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m