Entreprenörskap i skolan

Kan man utbilda sig till entreprenör och hur kan skolan hjälpa till att stärka elevers självkänsla och motivation i företagsamhet?

Västra Götalandsregionen bidrar på olika sätt till satsningar på att  elever ska få lära sig mer i skolan om entreprenörskap. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Två viktiga begrepp

Om man följer den nationella och internationella forskningen angående Entreprenörskap i skolan finner man två olika begrepp som båda är viktiga för att stärka elevernas entreprenöriella förmågor.

Kunskap om eget företagande – träning i entreprenörskap

Vare sig man väljer att starta eget företag eller arbeta som anställd är kunskaper om och en positiv attityd till eget företagande viktig att få med sig redan från tidiga åldrar.

De yngre eleverna kan exempelvis arbeta med företagande genom att komma ut på företagsbesök, driva eget klassföretag, bjuda in företagare till skolan eller få uppgifter från riktiga företag som de löser i skolan och sedan redovisar tillbaka till företaget.

Ung Företagsamhets utbildningskoncept är ett exempel på hur träning i entreprenörskap kan bedrivas på gymnasienivå. Genom att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår tränas elevens förmågor och kunskaper i företagande.

Entreprenöriellt lärande eller träning för entreprenörskap

Detta är ett bredare begrepp som avser att utveckla de attityder och förmågor som genererar ett dynamiskt tänkande och handlande. Utveckling av personliga kompetenser som exempelvis självkänsla, kreativitet, flexibilitet, uthållighet, nätverkskompetens och handlingskraft skapar möjlighet för framtida försörjning i alla dess former och är med andra ord inte specifikt inriktat på att starta nya företag. Entreprenöriella kompetenser krävs nu i majoriteten av dagens arbeten och skillnaden på att vara egenföretagare och att till exempel leda projekt är inte längre så stor.

FramtidsFrön är ett exempel på en verksamhet syftar till att elever i skolan får bejaka och utveckla sina entreprenöriella förmågor från förskoleklass till skolår nio. Me University är ett annat exempel med samma utgångspunkt riktat till högre åldrar.

Båda ovanstående aspekter bör beaktas om man vill utveckla entreprenörskap i utbildningsväsendet.  Västra Götalandsregionen stöder ett antal projekt och organisationer för att tillsammans skapa ett ungt och företagsamt Västra Götaland.

Kontakt

För mer information om entreprenörskap, kontakta:

Thomas Forslin
 
Mobil: 070-459 66 27
Thomas arbetar på näringslivsutveckling, regionutvecklingssekretariatet

 

Vad är entreprenörskap?

Nuteks definition av entreprenörskap lyder:

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang”

 

uiqt|wB|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{m|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m