Utveckla dina idéer

Gustaf Josefsson, grundare av Entreprenörsjakten

Gustaf Josefsson, grundare av företaget Entreprenörsjakten, är en av dem som har fått hjälp av Drivhuset att komma igång.

Västra Götalandsregionen stödjer flera insatser som syftar till att tillvarata affärsidéer. Vi vill att fler idéer och forskningsresultat ska tas tillvara och utvecklas till nya varor och tjänster. Här nedan är exempel på tävlingar, utbildningar och organisationer som bidrar till att utveckla idéer till tillväxtföretag.

Drivhuset

Drivhuset är en stiftelse som hjälper studenter vid högskolor och universitet att vidareutveckla och förverkliga idéer genom att utveckla det entreprenöriella tänkandet, utveckla projekt och starta företag, Idag finns drivhuset på nio orter i Sverige. Drivhuset Göteborg har kontor på Handelshögskolan, HDK, Chalmers Gibraltargatan och Chalmers Lindholmen. Det finns även ett drivhus kopplad till Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 

Venture cup

Venture cup är en årlig affärsidétävling som hjälper studenter, forskare och andra att utveckla affärsidéer till affärsplaner och företagsstarter.

Akademiska entreprenörsutbildningar

Akademiska entreprenörsutbildningar utvecklar framtidens entreprenörer och medverkar till att kommersialisera ny kunskap. I samspel med akademi och näringsliv utvecklas lovande idéer eller forskningsresultat till nya tillväxtföretag. Ambitionen är att studenterna ska starta ett företag baserat på den affärsidé som de har arbetat med under utbildningen. För att dessa initiativ skall bli framgångsrika behövs en långsiktig finansiell medverkan från regionen. Läs mer om entreprenörsutbildningar här.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m