Inkubatorer i Västra Götaland

www.vgregion.se/inkubatorer

Har du en idé som du tror kan utvecklas till ett framgångsrikt företag? I så fall kan en inkubator vara en hjälp på vägen. 

En inkubator har till uppgift att underlätta för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag genom rådgivning, hjälp med patent, finansiering med mera. Nedan hittar du information om och länkar till de inkubatorer som Västra Götalandsregionen ger bidrag till.


Brewhouse Incubator

Brewhouse IncubatorBrewhouse Incubator ingår i företagsparken Brewhouse Göteborg som är ett kreativt centrum för företag inom musik, film och media.  Visionen är att Göteborg och Västsverige ska bli ett innovativt affärscenter för företag inom upplevelseindustrin, både lokalt och globalt.

Hemsida: www.brewhouse.se


Chalmers Ventures AB

Chalmers Innovation, logo

Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med drivna entreprenörer samt stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé och skapa ett globalt företag. Vi erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som bästa svenska universitetsanknutna företagsinkubator i UBI Index, och topp tio i världen. Chalmers Ventures finns i Göteborg på Vera Sandbergs Allé 8 och Stena Center, och är ett helägt dotterbolag till Chalmers Tekniska Högskola.

Hemsida: www.chalmersventures.com


Encubator

Encubator är en Chalmerskopplad inkubator som förverkligar idéer från forskning, näringsliv samt enskilda uppfinnare. Detta görs genom att unikt samarbete med Chalmers School of Entrepreneurship. Målet är att att skapa livskraftiga tillväxtföretag och under de senaste 15 åren har 50 nya bolag sett dagens ljus tack vare denna process.

Hemsida: http://encubator.com/


Inkubatorn i Borås

Inkubatorn i BoråsInkubatorn i Borås är en partner för dig som vill utveckla idéer och affärer till växande företag med Sjuhäradsbygden som bas. De erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår med aktiv och anpassad affärsutvecklingssupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice.

 

Hemsida: http://www.ink-boras.se


Framtidens Företag

Framtidens företagInkubatorn Framtidens Företag riktar sig speciellt till personer som driver tjänsteföretag. Framtidens Företag erbjuder en egen kontorsplats, tillgång till konferensrum, bredband, skrivare och kopiator. Inkubatorn ger föreläsningar, tillsätter en coach anpassad för din verksamhet och tillhandahåller ett nätverk av andra tjänsteföretag och aktörer på marknaden. Du betalar för din kontorsplats allt annat är kostnadsfritt. Detta ger dig individuell utveckling och möjlighet till snabbare tillväxt. 

Framtidens Företag har som ambition är att ge dig som företagare individuell utveckling och ditt företag snabbare tillväxt.

Hemsida: www.framtidensforetag.se


Gothia Science Park Inkubator 

Gothia Science Park logotypeGothia Science Park Inkubator ligger på campusområdet vid Högskolan i Skövde. Inkubatorn stödjer forskare och studenter på Högskolan i Skövde och SLU i Skara samt avknoppningar från näringsliv och privatpersoner.

Hemsida:  www.gsp.se 


GU Ventures

GU Ventures driver inkubator- och investeringsverksamhet som syftar till att skapa framgångsrika företag och affärer kopplade till forskningsresultat och kunskap från Göteborgs universitet. Inkubatorn har funnits sedan 1995 och syftar också till att öka tillväxten i regionen och bidra till att forskningsresultat nyttiggörs genom nya produkter och tjänster.

Hemsida: www.ventures.gu.se


Inkubatorkompetens

Inkubatorkompetens logotypeInkubatorkompetens är ett nätverk för inkubatorer i Västsverige. Inkubatorkompetens har som mål att öka överlevnadsförmågan och tillväxttakten i de bolag som sitter i inkubatorerna. Detta görs bland annat genom att man stärker samarbetet och möjliggör erfarenhetsutbyte mellan inkubatorerna i nätverket.


Innovatum teknikpark

InnovatumInnovatum erbjuder inkubatorplats för entreprenörer vars idéer ryms inom något av fokusområdena: kreativ näring, hållbar produktion, hållbara transporter, förnybar energi och gröna näringar. Innovatum ligger i Trollhättan och jobbar för att stärka och bredda näringslivet i Fyrbodal.

Hemsida: www.innovatum.se


Sahlgrenska Science Park

Sahlgrenska science Park logotypeSahlgrenska Science Park ligger i Göteborg intill Sahlgrenska universitetssjukhuset . Sahlgrenska Science Park erbjuder forskare och innovatörer med goda idéer kostnadsfri utvärdering och hjälp med utveckling och finansiering av affärsidéer inom life science, det vill säga biologiska och medicinska områden. Visionen för Sahlgrenska Science Park är att medverka till att den redan framgångsrika medicinska näringslivssektorn i regionen utvecklas till ett internationellt och attraktivt centrum inom life science. 

Hemsida: www.sahlgrenskasciencepark.se 


 

uiqt|wB{wxpqi5tq|{vmH%vozmoqwv5{m{wxpqi5tq|{vmH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m