Innovationer

Västra Götalandsregionen arbetar för att förbättra förutsättningarna för regionens små- och medelstora företag att utveckla och kommersialisera nya innovationer.

Allt kortare produktcykler i kombination med den snabba tekniska utvecklingen och en tilltagande internationell konkurrens innebär att nya innovativa produkter, tjänster och processer ständigt måste utvecklas för att bibehålla och utveckla befintliga företags konkurrenskraft.

Innovation Västra Götaland ger stöd till innovationer

Företagare, uppfinnare och innovatörer som behöver stöd med att utveckla sina idéer kan vända sig till Innovation Västra Götaland, ett projekt som drivs av Almi Företagspartner med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. Innovation Västra Götalands uppgift är att ta tillvara nya idéer och att i det tidiga idéstadiet bidra till att innovationer kan utvecklas till kommersiella produkter.

Finansieringsguiden visar vägen 

Västra Götalandsregionen driver dessutom Finansieringsguiden tillsammans med Innovationsbron och Almi, för finansiering i tidiga skeden. Detta är en finansieringsguide till offentligt kapital i Västsverige för utveckling av innovativa produkter, tjänster och företag med tillväxtpotential.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m