Samverkansplattformar i Västra Götaland

www.vgregion.se/samverkansplattformar

Västra Götalandsregionen är med och finansierar ett antal så kallade samverkansplattformar för innovationer, företagsutveckling och forskning. De ligger i anslutning till högskolor och universitet och består oftast av de tre komponenterna inkubator, teknikpark med support för små och medelstora företag och projektarena för större FoU-projekt. Plattformarna har olika fokusområden, till exempel fordon, textil och hälso- och sjukvård, och deras roll som neutrala arenor underlättar samarbetet mellan stora och små företag, institut, akademi och samhällsaktörer.


Gothia Science Park

Gothia Science Park logotypeGothia Science Park ligger på campusområdet vid Högskolan i Skövde. Området fungerar som en kreativ tillväxtmiljö för företag, där man kan dra nytta av närheten till företag, forskare och studenter.

Hemsida:  www.gsp.se 


Innovatum teknikpark

Innovatum Logotype

Innovatum ligger i Trollhättan och arbetar för att stärka och bredda näringslivet i hela Fyrbodal. På Innovatum drivs utvecklingsprojekt både på regional, nationell och EU/internationell nivå. Där finns också en inkubator som stöttar företagare under de tre första åren. Fokusområdena är förnybar energi, hållbara transporter, hållbar produktion och kreativ näring. 

Hemsida: www.innovatum.se


Johanneberg Science Park

Johanneberg Science ParkJohanneberg Science Park i Göteborg ger näringslivet närhet till forskningsfronten så att spetsforskningen enklare kan komma till nytta. En ömsesidig närhet mellan universitets studenter, lärare, forskare och näringslivet ger alla en bättre överblick av det egna kompetensbehovet. På så sätt skapas förutsättningar för regional tillväxt.

Inledningsvis stödjer Johanneberg Science Park utvecklingen av följande ämnesområden:

  • Samhällsbyggnad
  • Energi
  • Materialutveckling och nanoteknologi

Hemsida: www.johannebergsciencepark.com


Lindholmen Science Park

Logtype Lindholmen Science ParkLindholmen Science Park är en internationell teknikpark med inriktning mot tre områden: Mobilt Internet, Intelligenta fordon och transportsystem samt Modern media och design. Ett av bolagets huvudsyften är att skapa samverkan mellan näringsliv, högskola och samhälle, både på det nationella och internationella planet. På Lindholmen i Göteborg finns test- och utvecklingsmiljöer som stimulerar till samarbete och skapar förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i Västsverige. Där drivs bland annat ett stort antal projekt inom ramen för Test Site Sweden och Security Arena.

Hemsida: www.lindholmen.se


Sahlgrenska Science Park

Sahlgrenska science Park logotypeSahlgrenska Science Park ligger i Göteborg intill Sahlgrenska universitetssjukhuset . Sahlgrenska Science Park erbjuder forskare och innovatörer med goda idéer kostnadsfri utvärdering och hjälp med utveckling och finansiering av affärsidéer inom life science, det vill säga biologiska och medicinska områden. Visionen för Sahlgrenska Science Park är att medverka till att den redan framgångsrika medicinska näringslivssektorn i regionen utvecklas till ett internationellt och attraktivt centrum inom life science. 

Hemsida: www.sahlgrenskasciencepark.se 


Science Park Borås

Science Park BoråsScience Park Borås är en miljö i Textile Fashion Center i Borås som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i Borås. Kärnverksamheten är projektarenan där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Science Park Borås tillhandahåller de resurser och processer som krävs för att transformera innovation till samhällsnytta inom fokusområdena textil, handel och logistik samt samhällsutveckling.

Hemsida: www.scienceparkboras.se

 

  

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m