Ett jämställt och jämlikt näringsliv

www.vgregion.se/regionutveckling/mangfald

En av Västra Götalandsregionens målsättningar är att skapa ett inkluderande samhälle och ett näringsliv med jämställda och jämlika villkor för kvinnor och män.

För att nå det här målet ger vi bland annat stöd till insatser som främjar:

  • Integration och mångfald
  • Jämställdhet mellan kvinnor och män.
  • Kvinnors och utrikes föddas företagande

Kontakt:

Kontaktperson för integration, jämställdhet och mångfald när det gäller företagande och näringslivsutveckling:

Marie Sjövall

Marie Sjövall
Telefon  010-441 16 49
 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m