För företagare och entreprenörer med utländsk bakgrund

www.vgregion.se/regionutveckling/mangfald

Så arbetar vi med Integration och mångfald

Västra Götalandsregionen vill medverka till att skapa ett hållbart samhälle och livskraftigt näringsliv, där alla invånare kan vara med och påverka sin livssituation och känna delaktighet i den utveckling som sker.

Här kan du läsa om några aktiviteter som kan vara intressanta speciellt för dig som har utländsk bakgrund och är företagare, entreprenör, innovatör eller funderar på att starta företag.


Grön integration

Grön integrationÄr du född utanför Sverige och har kompetens inom jordbruk? Projektet Grön integration syftar till att fler utrikes födda ska arbeta i det svenska jordbruket och att utveckla landsbygden. Delar av utbildningen finns vid Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium Nuntorp i Dalsland och projektet drivs av Hushållningssällskapet Väst.

Läs mer Grön integration


Almi IFS Väst - Företagsrådgivning för dig med utländsk bakgrud

Almi VästFunderar du på att starta företag? Almi företagspartnerAlmi IFS Väst AB vänder sig främst till entreprenörer och nyföretagare med utländsk bakgrund. På IFS finns rådgivare med annan etnisk bakgrund än svensk, och som kan erbjuda rådgivning på ett 15-tal olika språk. Kontor finns i Göteborg och Borås. Rådgivare finns även vissa dagar hos Almi i Trollhättan och Skövde. Västra Götalandsregionen delfinansierar Almi Väst.

Till IFS:s hemsida för mer infromation


Integrationsmentor: Utbildning i Kulturell mångfald och interkulturell kompetens

Möter du människor med olika kulturell bakgrund och etniskt ursprung i ditt yrke? Utbildningen för att bli "Integrationsmentor" syftar till att ge en fördjupning i de interkulturella områdena som politik, rättsläge, mångfald, religion och migration. Kursen drivs i samverkan mellan Högskolan i Borås, Göteborgs folkhögskola och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om utbildningen "Kulturell mångfald och interkulturell kompetens - Integrationsmentor"


EFIS och Integrationsportalen

EFIS står för "Etablering av nyanlända Flyktingar genom Interkommunal och interregional Samverkan. Projektet ska bland annat bidra till ökad flexibilitet och snabbare etablering för nyanlända flyktingar. Västra Götalandsregionen deltar i projektet.

www.integrationsportalen.se/


Utbildning och validering av kunskap

Kvinna på kaféEn tredjedel av Sveriges invandrare har en akademisk bakgrund från ett annat land. Bland dem arbetar fem av tio med något som motsvarar deras utbildning. Bland infödda svenskar är motsvarande siffra åtta av tio. Projekt Utländska Akademiker arbetar på för att vägen till ett kvalificerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.
Läs mer om projektet utländska akademiker

 

Information//Fakta

Vi i Västra Götalandsregionen arbetar oftast i projekt tillsammans med offentliga, privata och ideella organisationer eller företag.

Målet med de aktiviteter som vi stödjer är framförallt att de ska leda till:

  • Ökad mångfald i arbetsliv och företagande.
  • Jämställdhet mellan kvinnor och män.
  • En bra integration av utrikes födda.
  • Förbättrade möjligheter till egen försörjning, utbildning, en god hälsa och ett rikt kulturliv.

Leeza YosufiArkan Yüksel

Leeza Yosufi och Arkan Yüksel är två företagare med utländsk bakgrund som har lyckat i Västra Götaland. De utsågs till årets nystart respektive årets nybyggare år 2010. Leeza driver Leezas Trafikskola i Göteborg och Borås, och Arkan driver Skaraborgs Chark & Fågel AB i Skara tillsammans med sin far och farbror.

Läs mer: www.aretsnybyggare.se


"Det vi odlar i Iran borde vi kunna odla i Sverige"  - Livsmedelstekniker från Iran i projektet Grön integration 


Kontakt:

Kontaktperson för integration, jämställdhet och mångfald när det gäller företagande och näringslivsutveckling:

Marie Sjövall 

Marie Sjövall
This is a mailto link 
Telefon  010-441 16 49
Mobil: 070-643 24 30


Andra relaterade webbplatser

Vision Västra Götaland – Det goda livet

Rapporten "Mångfald som tillväxtfaktor"

IFS: Rådgivning och finansiering för dig med utländsk bakgrund. Information på flera språk.

 

 

 

 

uiqt|wBuizqm5{rw%vittH%vozmoqwv5{muizqm5{rw%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m