Avdelningen näringsliv

Postadresser

Koncernstab regional utveckling
Näringsliv
Västra Götalandsregionen,
Box 1091, 405 23 Göteborg
(även 462 80 Vänersborg, 542 87 Mariestad)

Besöksadresser

Regionens Hus, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg
Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg
Regionens Hus, Drottninggatan 1, Mariestad

Telefon, växel:

010-441 16 00 (Göteborg)
0521-27 57 00 (Vänersborg)
0501-620 00 (Mariestad)

Agneta Mårdsjö
Chef
  
Telefon: 010-44 11 644
Mobil: 070-375 19 23

Agneta Mårdsjö

Anders Persson
Processledare
 
Mobil: 070-671 78 73

 


Gabriel Skarbäck
Företagsstöd
 
070-348 59 70

Gabriel

Hanna Katarina Nyroos
Social ekonomi
 
0768-44 75 92

Hanna Katarina

Inger Häger
Administratör av företagsstöd och projekt,
ansvarig för Regional utvecklings diarium i Vänersborg,
  
Telefon: 010-44 10 581

Inger Häger

Jane Boyton
Företagsfinansiering, lokal utveckling och entreprenörskap,
Regionalt serviceprogram (RSP).
 
Telefon: 010-44 11 645 
Mobil: 070-528 19 26

Jane

Maria Johansson
Regionutvecklare
Sociala investeringsmedel, bryta utanförskap och segregation
 
Mobil: 0707-23 23 87

Maria

Marianne Gustafsson
Företagsstöd, klusterprojektet Skog och Trä,
  
Telefon 010-44 13 687
Mobil: 070-886 21 61

Marianne Gustafsson

Marcus Nordanstad
Innovation, små och medelstora företag (SME)
  
Telefon 010-44 11 648
Mobil: 073-960 32 58

Marcus Nordanstad

Marie Sjövall
Regionutvecklare
Entreprenörskap & Nyföretagande
Integration & Mångfald
  
Telefon: 010-441 16 49
Mobil: 070-643 24 30

Marie Sjövall

Olle Jonäng
Regionutvecklare
 
Telefon: 010-441 01 77
Mobil: 070-516 78 01

Olle Jonäng

Sophia Litsne
Innovation, kapitalandelslån, internt innovationsarbete
 
010 - 441 16 41

Sophia Litsne

Thomas Forslin
Regionutvecklare
Ungt entreprenörskap, Förenkla helt enkelt (SKL)
 
Telefon: 010-44 11 640
Mobil: 070-459 66 27

Lisa Lundin
Processledare VG2020, upphandlingsfrågor 
 
Mobil: 073-332 29 94

 Lisa

EU-program

Cecilia Nilsson
Regionutvecklare, EU- program 
 
Telefon: 010-44 10 584 
Mobil: 070 -21 49 024
Cecilia

Hanna Lindström
Regionutvecklare
EU-program
 
Mobil: 070-082 57 33

Hanna

Hans-Åke Persson
Regionutvecklare
EU-program Interreg
 
Telefon: 010-44 11 654
Mobil: 070-528 18 93

Hans-Åke Persson

Om avdelningen

Avdelningen näringsliv har till uppgift att stimulera nyföretagande, ekonomiskt nyskapande och förbättra förutsättningarna för näringslivet. De nyckelord som vi jobbar efter är kompetensförsörjning, förnyelse och tillgänglighet.

uiqt|wBiovm|i5uizl{rwH%vozmoqwv5{miovm|i5uizl{rwH%vozmoqwv5{muiqt|wBIvlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBOijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{moijzqmt5{sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{mpivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5piomzH%vozmoqwv5{mqvomz5piomzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{mrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5%vm5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5%vm5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5{rw%vittH%vozmoqwv5{muizqm5{rw%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBwttm5rwvivoH%vozmoqwv5{mwttm5rwvivoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wxpqi5tq|{vmH%vozmoqwv5{m{wxpqi5tq|{vmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{m|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{mtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkmkqtqi5%v5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5%v5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{mpivvi5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{4ism5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m