Kultur-, besöks och upplevelsenäring

Sidan kommer att arkiveras 2016-12-08 om sidan inte uppdateras.

Innovatum Kunskapens hus Trollhättan

Bild från Innovatum på Kunskapens hus i Trollhättan.

Kulturella och kreativa näringar

I Sverige står de kulturella och kreativa näringarna, KKN, för 3,3 procent av BNP och tillväxttakten är hela 5,5 procent. I Västra Götalandsregionen fanns det 2010 ca 7 500 företag som hade området som huvudnäring. Här skapas nya jobb.

I tillväxtstrategin Västra Götaland 2020 är KKN utpekat som ett av de områden där ett aktivt utvecklingsarbete ska drivas. Hur detta ska göras beskrivs i ett handlingsprogram som är antaget av regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden och genomförs gemensamt.
Västra Götalandsregionen är ledande region då det gäller utvecklingsarbete inom KKN-sektorn.

I regionen finns många starka noder och aktörer som till exempel:
Innovatum och Film i väst  i Trollhättan, Gothia science i Skövde , Textile fashioncenter i Borås Brewhouse,  ADA  och Lindholmens sciencepark i Göteborg

Besöksnäring i Västra Götaland

Gunnebo Slott

Gunnebo ett av Göteborgsregionens mest populära besöksmål med slott, butik, turistbyrå, ekologiska trädgårdar, kaffehus och krog samt en omfattande evenemangsverksamhet året om. Fotograf: Lina Ikse

Västsverige är en stark destination på den inhemska marknaden och den stora
tillväxtpotentialen finns på de utländska marknaderna, främst i Europa men även den kinesiska marknaden ökar kraftigt. De senaste årens utveckling av goda flyg- och tågförbindelser har gjort att över 100 miljoner människor kan nå vår region inom två timmar under hela året. Det är denna möjlighet som måste förvaltas väl. Förmågan att erbjuda exportmogna destinationer blir därmed den avgörande förutsättningen för en ekonomiskt hållbar utveckling av besöksnäringen.

2013 omsatte besöksnäringen i regionen 34 mdr kronor och bidrog till drygt 12 000 helårsverken. I regionen gjordes 29 miljoner övernattningar varav 8,6 miljoner på kommersiella anläggningar som hotell, camping etc. 76 % av de kommersiella övernattningar var svenska medan 24% var utländska, där de norska står för merparten ca en fjärdedel.

Västsvenska Turistrådet är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Genom sin verksamhet bidrar man till en hållbar utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination samt till förverkligandet av länets gemensamma vision - Det goda livet.  Besöksnäringen är ett prioriterat område i tillväxtstrategin Västra Götaland 2020

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m