Kvinna och företagare i Västra Götaland

www.vgregion.se/foretagarkvinna

Är du kvinna och funderar på att starta företag eller har du ett företag som du vill utveckla? Då finns det flera möjligheter till kostnadsfri rådgivning och stöd i Västra Götaland. Ungefär en tredjedel av alla nya företag startas av kvinnor. Vår målsättning är att denna andel ökar till 40 procent.

Västra Götalandsregionen bidrar på olika sätt till att fler hållbara företag ska startas och utvecklas i Västra Götaland. Kvinnor och personer med utländsk bakgrund är grupper som vi ser som extra prioriterade. Här har vi samlat information om stöd och möjligheter som kan vara av intresse, särskilt för dig som är kvinna.


Rådgivning

I Västra Götaland finns det gratis rådgivning i alla kommuner genom nyföretagarcentrum. Det finns även andra organisationer som är specialiserade på olika områden och branscher. En bra början kan också vara att ta en titt på webbplatsen Verksamt.se, som är en nationell portal om att starta och driva företag. Här finns också Resurscentra som kan ge information om projekt, nätverk och andra aktiviteter som riktar sig till kvinnor som vill starta eget eller utveckla sitt företag.

Läs mer:


Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen kan bidra med olika former av företagsfinansiering för olika faser av företagets utveckling.  Almi Väst AB erbjuder också olika lånemöjligheter, bland annat mikrolån, upp till 250 000 kronor med förmånliga återbetalningsvillkor. Almi Väst AB ägs till 36 procent av Västra Götalandsregionen.

Läs mer:

Företagsfinansiering från Västra Götalandsregionen


Program, projekt och mentorskap

För att främja kvinnors företagande arbetar vi i Västra Götalandsregionen och våra partners bl a med att stimulera företagssamverkan, mentorskap och företagsutveckling. Västra Götalandsregionen gör också särskilda insatser för företagande inom kultursektorn, där många kvinnor arbetar. För närvarande pågår ett särskilt program som ska bidra till att fler företag startas och utvecklas inom kultursektorn.

Regeringen gör satsningar på att främja kvinnors företagande. I programmet Främja kvinnors företagande som pågått sedan 2007 har ca 400 miljoner kronor fördelats till insatser som ska hjälpa kvinnor att starta eget eller utveckla sitt företag. Under våren 2010 finns möjlighet för privata och offentliga organisationer i Västra Götaland att söka projektmedel.

Läs mer: 


Andra rekommenderade webbplatser

www.mamtreprenor.se

Mamtreprenör är ett event som riktar sig till alla entreprenörsintresserade kvinnor. Syftet är att lyfta frågan om företagande och föräldraskap, en kombination som blir verklighet för de flesta kvinnliga entreprenörer någon gång.

Lokala, regionala, nationella och skandinaviska nätverk

 

uiqt|wBuizqm5{rw%vittH%vozmoqwv5{muizqm5{rw%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m