Företag i Lidköping ökar förutsättningarna för biogas och träflis

2011-01-13

Biogas är på frammarsch som ett av de mest realistiska alternativen till diesel och bensin för drivmedel för fordon. För svenska lantbruk är det dock i dagsläget svårt att få tillräcklig lönsamhet i att producera biogas. Men nu ska Leif Åhls Verkstad i Saleby utanför Lidköping utveckla ny teknik som gör det mer lönsamt att producera småflis, el och värme från biogas.

Leif ÅhlMed hjälp forskningsmedel från Västra Götalandsregionen kan nu företaget Leif Åhl Verkstad AB ta steget att utveckla ny teknik som använder spillvärmen vid produktion av biogas till att torka träflis. Idén till den nya tekniken fick vd Leif Åhl efter att han pratade med Per Wennerberg som arbetar som miljöteknikkonsult i sitt företag TecnoFarm.

- Vi kände varandra genom projektet Ecoex* och jag hade sett behovet av en enklare metod för att torka småflis som kunde höja lönsamheten vid biogasproduktion hos lantbrukare, säger Per Wennerberg.

Leif Åhl kunde i sin tur, utifrån sin kompetens, snabbt se ungefär hur problemet kunde lösas på teknisk väg. Samtidigt fanns stöd att söka genom Västra Götalandsregionens program FoU-kort.

- Jag har själv många idéer, men har inte tid att söka stöd eller utveckla dem. Nu har jag fått kontakt med till exempel personer på SP som skall hjälpa oss med utvecklingen. Det gör att det också blir lättare i fortsättningen att slå dem en signal och bolla en idé, säger Leif Åhl.

Framtidens fordonsbränsle

Per WennerbergGenom att öka intäkterna för produktion av biogas och småflis, så bidrar företaget till att två alternativa energikällor utvecklas. Enligt Per Wennerberg skulle torr småflis kunna bli ett billigare alternativ till pellets.

- På detta sätt kan vi förhoppningsvis snabbare få igång fler gårdsanläggningar med kraftvärmeproduktion i avvaktan på att den småskaliga uppgraderingstekniken för biogas till fordonsbränsle blir ekonomisk för gårdsanläggningar, säger Per Wennerberg.

Biogas i sin tur bedöms, av bland andra Västra Götalandsregionen, som ett av de bästa valen klimat - och miljömässigt för fordonsbränsle. Några av argumenten för biogas är följande:

  • Biogas är ett förnybart drivmedel.
  • Biogas från organiska biprodukter som gödsel, slam och livsmedelsavfall skapar ett kretslopp.
  • Biogas ger lägre utsläpp av partiklar, kväveoxid och kolväten än bensin.
  • Biogas är 20 - 40 % billigare än bensin.
  • Biogas som produceras lokalt ger arbetstillfällen i jordbruk och industri.

Kan expandera till Tyskland

Idag finns ungefär 250 biogasanläggningar i Sverige. Endast ett tiotal av dessa finns på lantgårdar, medan de övriga är större anläggningar i anslutning till reningsverk och återvinningsstationer.

- Det är svag lönsamhet för en lantgård att producera biogas idag. Vid produktion av kraftvärme från biogas blir ungefär en tredjedel av energin el och resten blir värme, varav en stor del ofta inte tas tillvara. Om denna spillvärme kan användas till att torka flis, så kan vi höja lönsamheten, säger Per Wennerberg.

Om allt går enligt planerna kan Leif Åhl Verkstad så småningom börja sälja till övriga Europa. Bara i Tyskland finns över 4700 lantgårdar som har biogasanläggningar med kraftvärmeproduktion. En sådan expansion skulle också innebära att företaget behöver nyanställa.


*Ecoex är ett Västsvenskt exportfrämjande projekt inom miljösektorn, som drivs av Business Region Göteborg och får stöd av Västra Götalandsregionen.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m