Västra Götaland får beröm för innovation och nytänkande i OECD-rapport

OECD lyfter fram Västra Götaland som ett bra exempel på hur man arbetar med regional tillväxt och utveckling. På den europeiska forskningskartan betecknas Västra Götaland som ”innovativt och nytänkande”

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - är en internationell organisation som arbetar för samarbete mellan industriella länder med representativ demokrati och marknadsekonomi.

Ifjol besökte man Sverige och resultatet finns nu samlat i OECD Territorial Reviews Sweden. Rapporten innehåller positiv läsning för Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän och andra aktörer som på olika sätt arbetar för Västra Götalands tillväxt och utveckling.

När OECD skriver om tillväxt- och utvecklingspolitik framhålls Västra Götalandsregionen och Region Skåne som goda exempel på hur en ansvarsfull politisk styrning kan fungera.
– Det här är naturligtvis glädjande för oss. Det är alltid bra när andra jämför oss med andra regioner och oavsett resultatet ska man ta till sig analyser av olika slag, säger regionutvecklingsnämndens ordförande, Kent Johansson. 

Gott samarbetsklimat

OECD berömmer i sin rapport också Västra Götalands system för att stimulera entreprenörskap, nyföretagande och forskningsbaserad samverkan. Rapporten redogör för innovationssystemet med dess fem plattformar som bygger på både tradition och nytänkande. Framgångarna exemplifieras genom det nära samarbetet mellan till exempel universitet/högskola och näringsliv.
Plattformarna, skriver författarna, placerar Västra Götaland på den europeiska forskningskartan som innovativt, entreprenörsfrämjande och nytänkande.
– Med tanke på hur det ser ut på arbetsmarknaden i dag, så är det naturligtvis viktigt att de som vill investera i forskning och utveckling vet att vi i Västra Götaland har ett bra system och ett gott samarbetsklimat, säger Kent Johansson.

I skriften ”Så arbetar vi för att stimulera hållbar tillväxt 2010” skriver Kent Johansson och regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter följande: ”I den situation vi befinner oss nu, med hög arbetslöshet som en följd av såväl en global finanskris som en lågkonjunktur, intensifierar vi satsningarna ytterligare för att bidra till bättre framtida konkurrenskraft för näringslivet i Västra Götaland.”
OECD-rapporten måste betecknas som ett bra betyg på att man har valt rätt väg.

 

Fakta:

 Samverkansplattformarna är viktiga byggstenar i det regionala innovationssystemet. Ambitionen är att skapa fungerande miljöer för idéflöden och innovativa processer mellan företagsnätverk, större forskningsprojekt och inkubatorer.  Exempel på samverkansplattformar är Espira i Borås, Innovatum i Trollhättan, Gothia Science Park i Skövde, Lindholmen Science Park och Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Deras roll som neutrala arenor underlättar samarbetet mellan stora och små företag, institut, akademi och samhällsaktörer.

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m