Aktuella program, samarbeten och satsningar inom näringslivsutveckling

Här listas större aktuella program, projekt, satsningar och nätverk inom näringslivsutveckling och som finansieras helt eller delvis av regionutvecklingsnämnden.

Aktuella program och satsningar

 • FoU-kort banner

  FoU-kort

  Programmet syftar till att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på globala marknader, att förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag, akademi och forskningsinstitut liksom att skapa nya arbetstillfällen.

 • Handlingsprogram för de kulturella och kreativa näringarna

  Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och Regionutvecklingsnämnd har beslutat om ett gemensamt handlingsprogram för utveckling av de kulturella och kreativa näringar 2014-2016.

 • Handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap 2013-2016

  Ungt Entreprenörskap är en viktig delmängd av Vision Västra Götalands betoningar på stärkt näringsliv med utvecklingskraft och nyskapande, positivt klimat för entreprenörskap och nyföretagande, hög och hållbar sysselsättning, jämställdhet med mera.......

 • Omställning Trollhättan och Fyrbodal

  I december 2012 är det ett år sedan Saab:s nedläggning i Trollhättan. För att underlätta omställningsarbetet och stärka de framtida utvecklingsförutsättningarna i Trollhättan och Fyrbodal har en rad olika insatser startats och genomförts under 2012 med......

 • Höna - jordbruk

  Regionalt serviceprogram

    Genom Västra Götalandsregionens program för service på landsbygden ska tillgången till offentlig och kommersiell service stimuleras, bland annat genom att hitta nya kreativa lösningar för att förhindra nedläggningen av den sista butiken på orten. Läs......

 • Små och medelstora företag

  Små och medelstora företag spelar en viktig roll genom att bidra till tillväxt, social sammanhållning och att skapa jobb. De är också en viktig grund för ökad innovationsutveckling.

 • Sociala investeringar

  Västra Götalandsregionen har beslutat att inrätta sociala investeringsmedel med inriktning på barn och ungas framtida utveckling och hälsa.

 • Logotype för Socialt Entreprenörskap

  Socialt Entreprenörskap

  Programmet vänder sig främst till mindre aktörer och projekt, som till exempel föreningar, kooperativ, sociala företag.

 • Unga landsbygdspriset i Väst

  Uppmärksamma en duktig företagare på landsbygden i Västra Götaland. Lämna in en anmälan till "Unga landsbygdspriset".

 • Vänersamarbetet

  Genom det så kallade vänersamarbetet, arbetar kommunerna och regionerna runt Vänern tillsammans för att utveckla Vänern som maritimt område.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m