Andra omgången av programmet FoU-kort avgjord

2010-09-03

Nu har den andra omgången av programmet FoU-kort avgjorts. Programmet ger stöd till företag för att finansiera speciella forsknings- och utvecklingsinsatser. Miljövänliga matförpackningar som ger längre hållbarhet, är ett av de projekt som finns med denna gång.

Genom Västra Götalandsregionens program FoU-kort delas sammanlagt tio miljoner kronor ut under 2009-2010. Syftet är att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på globala marknader, att förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag, akademi och forskningsinstitut och att skapa nya arbetstillfällen. I programmet prioriteras projekt inom miljö och energieffektivisering.

Ett av företagen som fick stöd genom FoU-kortet efter den senaste utlysningen, som pågick under våren, var Xylophane. Håkan Grubb är vd för företaget:

Håkan Grubb, vd, Xylophane- Vi kommer att använda stödet till materialutveckling. Nu har vi råd att ta hjälp av en extern part som har kunnande inom ett visst område, och som även har utrustning som vi inte har själva. Utan FoU-kortet hade vi varit tvungna att avvakta med det här steget i företagets utveckling, säger Håkan Grubb.

Xylophane startade 2004 och utvecklar ett så kallat barriärmaterial till förpackningar, vilket hindrar syre, fett och arom att tränga igenom. Det innebär bland annat att matvaror får längre hållbarhetstid. Materialet är också biologiskt nedbrytbart och kan ersätta ytbeläggningar och filmer som är baserade på plast och aluminium.

Forskningsprojekt för utveckling av produkter och tjänster

FoU-kortet innehåller två slags bidrag för företag att söka; dels FoU-checkar på max 35 000 kr som ska användas för att klargöra företags behov av FoU-insatser, och dels regionalt FoU-stöd på max 500 000 kr som ska bidra till konkreta forskningsprojekt som tillför ny kunskap och kompetens till utvecklingen av produkter och processer.

– Det kan handla om insatser kring rena tekniska lösningar eller av till exempel affärsmodeller, förklarar Marcus Nordanstad, projektledare på regionutvecklingssekretariatet.

Med FoU-kort Bas kan företaget låta till exempel ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut, identifiera och definiera vilken typ av insats som företaget behöver för att möta ett specifikt problem eller en möjlighet. Om analysen visar på genomförbara idéer kan företaget sedan söka FoU-kort Avancerat. Ett företag som redan har gjort en tillräcklig förstudie kan ansöka direkt om FoU-kort Avancerat.

- Vi har fått in många bra ansökningar. Det är glädjande att så många företag vill satsa på forskning och utveckling. Genom att ge företag den ekonomiska möjligheten att samarbeta med forskare på institut, universitet och högskolor så förbättras dessutom den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag och akademi, säger Kent Johansson, regionutvecklingsnämndens ordförande.

För båda korten krävs att företaget själva bidrar med 50 procent, vilket kan ske i både egen tid och rena pengar. Nästa ansökningsperiod till programmet pågår under perioden 15 september till 31 oktober 2010.

FAKTA

Del av InMotion-programmet

Satsningen på FoU-korten är en del i ett större program, InMotion, som är en kraftsamling på hela 150 miljoner för att stimulera och skapa förutsättningar för utveckling och företagande inom miljö, energi och hållbara transportlösningar.

Läs mer

www.vgregion.se/inmotion

www.vgregion.se/fou-kortet

Här är företagen som får FoU kortet

Företag som medfinansieras via Fou-kort Avancerat:

  • Xylophane AB, 485 000 kr, Bohus, utveckling av förpackningsmaterial till livsmedel
  • PowderPro AB ,330 000 kr, Hisings Backa, utveckling av frysgranuleringsteknik
  • Lamera AB 250 000 kr. Göteborg, effektivisering av lättmetallteknik
  • Paran Solar Lighting AB  500 000, Göteborg, optimering av solljussystem
  • Nordic Medcom AB  500 000 kr, Borås, utveckla produkter inom biomedicin
  • Arboritec AB  410 000 kr, Jörlanda, utveckling av ytbehandling för trägolv

Företag som medfinansieras via FoU-kort Bas:

  • Alelion AB
  • Climator Sweden AB
  • Syspiro Diagnostic AB
  • Hyssna measuring Equipment AB

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m