Material till FoU-kortets expertpanel

Bedömningen till FoU-kort Avancerat ska ske utifrån det särskilda frågeformulär och den särskilda svarsmallen. Dessa dokument finns att ladda ner i högerspalten. Dokumenten är skrivskyddade förutom i de fält du ska fylla i dina bedömningar.

Utlysningstexten för FoU-kortet med kriterier och bedömningar finns på sidan för FoU-kortet.

Dina bedömningar vill vi ha senast den 5 maj (helst tidigare) till följande mailadress:  

En bedömning per svarsmall, döp om svarsmallen till det företagsnamn som står för ansökan.

Kontakt

Har du övriga frågor kontakta  
Marianne Gustafsson
010-441 36 87
 

uiqt|wBuizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m