Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om FoU-kortet:

Stämmer detta för ditt företag?

Innan du kontaktar oss, kontrollera om följande stämmer för dig och ditt företag: 

  • Max 250 anställda
  • koncernmässigt oberoende (företagets får inte ägas av ett företag större än 250 anställda ).
  • Högst 50 miljoner euro i årsomsättning eller högst 43 miljoner euro i balansomslutning.
  • Har en kapacitet (personresurser, omsättning eller kapital), som gör att det sökta beloppet kan leda till avsett resultat.
  • Vet hur företaget ska gå vidare med förväntat resultat, antingen söka ett FoU-kort avancerat eller hur företaget ska kommersialisera resultatet.
  • Projektidén har tillräckligt hög forskningshöjd och affärsmässig trovärdighet.
  • Företaget har F-skattsedel samt plus- eller bankgirokonto.

Speciellt för:

FoU-kort Bas: Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma, som kan presentera minst två årsredovisningar. Företaget ska det senaste verksamhetsåret ha en omsättning på minst 1 000 000 kronor baserat på fakturering och ha minst 1 anställd.

FoU-kort Avancerat: Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma, som kan presentera minst två årsredovisningar. Företaget ska det senaste verksamhetsåret ha en omsättning på minst 1 000 000 kronor baserat på fakturering och ha minst 2 anställda.

 

 

Marianne Gustafsson
010-441 36 87
070-886 21 61
 

Marcus Nordanstad

Marcus Nordanstad
010-44 11 648
073-960 32 58
 

 

 

uiqt|wBuizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m