Samarbetspartners

Genom FoU-kortet kan företaget få delfinansiering utveckla tjänster, varor och processor med hjälp av forsknings och utvecklingsinsatser (FoU). Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut och universitet, högskolor eller andra organisationer med forskningskompetens. Nedan är exempel på tänkbara samarbetspartners som du kan kontakta för att diskutera era idéer och företagets utvecklingsbehov.


Industriell dynamik

Industriell Dynamik är ett regionalt nätverk inom Västra Götaland för att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation. Syftet är att stärka förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft i existerande företag.

Läs mer om Industriell Dynamik

Till Industriell Dynamiks egna hemsida 


Högskolor och universitet

Sida med adresser och länkar till högskolor och universitet i Sverige


Forskningsinstitut 

Inom regionen finns ett antal forskningsinstitut som kan hjälpa till med tillämpad forskning.

Acreo Swedish ICT AB

Acreo ligger i anslutning till Chalmers Tekniska Högskola och arbetar med forskning som gäller integrationen av nano och mikroteknologiska sensorer och material i komplexa sensorsystem. En av Acreos målsättningar är att stimulera tillväxt och kommersiella framgångar bland små och medelstora företag. Det görs genom att erbjuda tillämpad forskning, teknisk innovation och service.    

Hemsida: www.acreo.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har verksamhet som berör de flesta industribranscher när det gäller följande områden:  

  • Certifiering av produkter, ledningssystem, med mera.
  • Forskning
  • Provning

Hemsida: www.sp.se

SSPA

SSPA är en maritim konsultpartner som;

  • agerar bro mellan forskning och implementation med en neutral utvecklingsplattform och hydrodynamiska testfaciliteter som fundament,
  • bidrar till att trygga hållbar utveckling genom rätt riskhantering i samförstånd med kund,
  • tänker ekonomi, miljö, människa och teknik i symbios för optimal energieffektivisering och miljö.

Hemsida:  www.sspa.se

Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till tillverkande och produktutvecklande företag. Målet är att snabbt omvandla ny teknik och nya metoder till praktisk nytta. Även offentliga institutioner vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer som bättre hushåller med jordens ändliga resurser. Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen.

Hemsida: http://www.swereaivf.se

Stiftelsen Chalmers industriteknik (CIT)

Chalmers Industriteknik fungerar som en kommersiell ingång till Chalmers och hjälper företag att dra nytta av den spetskomptens och forskning som finns på Chalmers.

Hemsida: www.chalmers.se/cit/ 

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik

SIK ligger i Göteborg och utvecklar och förmedlar teknik för livsmedelsbranschens utveckling och konkurrenskraft.  SIK har också utbildningsprogram för industrin i form av öppna kurser, skräddarsydda eller som företagsintern utbildning. 

Hemsida: www.sik.se 

Viktoriainstitutet

Viktoriainstitutet är specialicerat inom IT och bedriver tillämpad forskning och erbjuder kompetensutveckling inom områdena automatik, transport och säkerhet. Viktoriainstitutet ligger på Lindholmen i Göteborg. 

Hemsida: www.viktoria.se 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m