Västra Götalandsregionens handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap 2013-2016

Ungt Entreprenörskap är en viktig delmängd av Vision Västra Götalands betoningar på stärkt näringsliv med utvecklingskraft och nyskapande, positivt klimat för entreprenörskap och nyföretagande, hög och hållbar sysselsättning, jämställdhet med mera. Graden av företagsamhet och företagsamma attityder kommer att vara avgörande för Västra Götalands framgång och konkurrenskraft på lång sikt.

Västra Götalandsregionens strategiska uppgift

Västra Götalandsregionen uppgift är att stödja och kvalitetssäkra en grundläggande ”infrastruktur” där befintliga koncept och satsningar binds samman, främjar varandra och lägger en stabil grund där olika aktörer kan bidra med sin del.  Vi stödjer därmed i första hand större regionala aktörer men ibland upplevs punktinsatser och kortare projekt viktiga för att fylla ut vita fläckar eller vidareutveckla vissa områden.

Övergripande inriktningsmål för Västra Götalandsregionens arbete med Ungt Entreprenörskap

 • att fostra fler företagsamma unga individer
 • att öka andelen (framgångsrika) unga nyföretagare
 • att öka samhällets och invånarnas förståelse och acceptans av entreprenöriellt tänkande.
 • att genom detta arbete på sikt öka Västra Götalands livskraft, tillväxt och välfärd.

genom att…

 • stödja aktörer som bidrar till optimal måluppfyllelse
 • få insatserna att samverka ihop
 • täcka behovet av geografiska, åldersmässiga, tematiska insatser.

= en välbyggd ”infrastruktur” för Ungt Entreprenörskap

Övriga inriktningsmål i handlingsprogrammet

 • Alla ungdomar i Västra Götaland nås av Västra Götalandsregionens insatser för ungt entreprenörskap.
 • Positiva entreprenörskapsinslag präglar i lika hög grad praktiska och yrkesinriktade utbildningar som teoretiska utbildningar.
 • Positiva attityder inom Ungt Entreprenörskap angående jämställdhet och integration förs över och genomsyrar allt mer förhållningssätten inom vuxenvärlden. 

Utpekade målområden för särskilda insatser under 2013-2016

 • Unga på landsbygd
 • Unga i praktiska studier
 • Unga utanför skolan
 • Samling av aktörer i gemensamma strategier och samarbeten

 

 

Kontakt

Thomas Forslin
Mobil: 070-459 66 27
 

uiqt|wB|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{m|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{m|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m