Unga Landsbygdspriset i Väst

banner

För tredje året ska regionutvecklingsnämnden dela ut sitt pris ”Unga landsbygdspriset i Väst”. Två unga företagare i Västra Götaland vinner 25 000 kronor vardera. Tag chansen och uppmärksamma en duktig företagare på landsbygden i Västra Götaland!

Från och med 16 januari 2017 till och med 5 mars 2017 går det att nominera pristagare. För att ha chans att vinna priset ska man vara 15-30 år, bo och vara verksam med sitt företag på landsbygden eller i tätort med mindre än 10 000 invånare.

 

Kriterier för priset

Pristagarna ska på ett framgångsrikt sätt ha drivit sitt företag med den huvudsakliga omsättningen på landsbygden. Det kan vara såväl traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset värdesätter ekonomiskt framgångsrikt företagande, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och nya arbetstillfällen. 

Ålder på pristagaren: 15-30 år. Priset delas ut för insatser gjorda till och med 2016 års slut.

Som landsbygd räknas i praktiken hela Västra Götaland utom de 20 största tätorterna. Priset skall hjälpa till att mobilisera och synliggöra ungt företagande på landsbygden.

En del av Handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap i Västra Götaland

Pristävlingen är en del av Västra Götalandsregionens handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap 2013-2016, som innehåller satsningar på drygt 30 miljoner kronor.  I handlingsprogrammet är unga på landsbygden en särskilt utvald målgrupp. Många mindre orter påverkas kraftigt av urbaniseringen. I dessa områden behövs därför en särskilt hög grad av företagsamhet och kreativa attityder, inte minst bland ungdomar, för att skapa goda förutsättningar.

Nominera

Nomineringsperioden är stängd. Välkommen tillbaks med din nominering nästa år

Frågor?

Priset hanteras av enheten näringslivsutveckling på Västra Götalandsregionen.

Har du frågor om priset, kontakta:

Moa Boëthius Lind
 
Mobil: 070-020 64 57

uiqt|wBuwi5jwm|pq}{5tqvlH%vozmoqwv5{muwi5jwm|pq}{5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m