Omställning Trollhättan och Fyrbodal

I december 2012 är det ett år sedan Saab:s nedläggning i Trollhättan. För att underlätta omställningsarbetet och stärka de framtida utvecklingsförutsättningarna i Trollhättan och Fyrbodal har en rad olika insatser startats och genomförts under 2012 med hjälp av en rad aktörer på lokal och regional nivå.

Fokus ligger på att ta tillvara på tillgäng kompetens hos berörda arbetstagare, att stärka utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag i både närområde och omgivningen samt att skapa goda förutsättningar för att utveckla nya verksamheter. Insatserna sker i samverkan mellan bland annat berörda kommuner, kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och staten genom berörda departement och myndigheter samt näringslivet.

Insatserna kan fördelas på sex områden:

 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Omställningskontor för näringslivsutveckling
 • Riskkapitalförsörjning
 • Insatser på trafikområdet
 • Utbildning för kompetensutveckling
 • Satsningar på forskning och utveckling

Sammanfattning av insatser 2012
75 miljoner kronor avsattes av statliga medel och 90 miljoner kronor av egna utvecklingsmedel under åren 2012 – 2014 för näringslivsutveckling genom Västra Götalandsregionen. Satsningar har främst gjorts genom:

 • förstärkning av Omställningskontoret som nu heter Omställningskontoret+
 • utökad satsning på Innovatum
 • samordning av utbildningsinsatser
 • uppstart av utökade pendlingsmöjligheter mellan Trollhättan och Göteborg / Hisingen.
 • Satsningar på energi- och klimatteknik

Under hösten 2012 rapporterade Arbetsförmedlingen att av de 3 400 som arbetade på Saab innan konkursen har nu 2 600 fått jobb.  

 Sammanställning av aktiviteter kring Saab i Trollhättan/Fyrbodal december 2011-december 2012

Kontakt

Har du frågor kring vad Västra Götalandsregionen gör med anledning av Saabs konkurs är du välkommen att kontakta någon av politikerna i regionutvecklingsnämnden.
Regionutvecklingsnämnden

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m