Regionalt serviceprogram i Västra Götaland: Utveckling av service i gles- landsbygd och skärgårdsområden

Jordbruksbilder 

Genom Västra Götalandsregionens program för service på landsbygden ska tillgången till offentlig och kommersiell service stimuleras, bland annat genom att hitta nya kreativa lösningar för att förhindra nedläggningen av den sista butiken på orten.

Läs vidare under rubriken "bakgrund"


Nyheter

Nya möjligheter för service på Landsbygden och Staden. 

Inbjudan nätverksträff i Skara 4 april, Uddevalla 6 april och Limmared 11 april

 

Länsstyrelsens nyhetsbrev - jordbiten

Läs länsstyrelsens nyhetsbrev >>>

 

Nyhetsbrev juni 2015

Nyhetsbrev för regionalt serviceprogram juni 2015

Nyhetsbrev december 2015

Nyhetsbrev för regionalt serviceprogram december 2014

Nyhetsbrev juni 2014

Nyhetsbrev för regionalt serviceprogram juni 2014

Dokumentation

Samverkansmodellen BID, Business Improvement District 

 Läs dokumentation från lärkonferens i Floda 2 oktober 2012 om samverkansmodellen BID, Business Improvement District

Affärer och attityder

I rapporten Affärer och attityder - Lärande om upphandling skapar tillväxt och ökad service har Tillväxtverket samlat erfarenheter från utbildningsprojektet Lärande om innovativ upphandling som bland annat inköpare och leverantörer från Västra Götaland deltog i. Rapporten ger praktisk vägledning till att driva frågan om offentlig upphandling som en tillväxtfaktor och som en viktig fråga för tillgänglighet till kommersiell service. Du kan ladda ner rapporten som pdf-fil samt beställa tryckta ex av den på Tillväxtverkets webbsida.
Läs rapporten Affärer och attityder

Service - en förutsättning för tillväxt

I en ny folder visar regeringen på insatser som görs i Sverige för hållbara servicelösningar i gles- och landsbygd och på hur dessa kan bidra till våra regioners attraktivitet. I foldern kan vi bland annat läsa om projektet BID (Business improvement district) som genomförs i Floda och på Vrångö. Du kan ladda ner rapporten som pdf-fil samt beställa tryckta ex av den på Regeringens webbsida.

Läs rapporten Service - en förutsättning för tillväxt 

Fler flyttar till Västra Götaland

Ny statistik visar att 25 718 personer flyttade till Västra Götaland från övriga Sverige 2011 - en rekordnotering. Ökningen i Västra Götaland är ojämnt fördelad i regionen. Nästan hälften av folkökningen skedde i Göteborg, där ökade befolkningen med 6 623 personer. Av regionens 49 kommuner minskade befolkningen i 25 kommuner och ökade i 24.

Läs pressmeddelande om flyttströmmar 

Tillväxtgrupp delårsboende - en studie kring våra delårsboende behov av offentlig och kommersiell service

Tanum, Lysekil, Sotenäs och Strömstads kommuner samverkar i projektet för att utöka utbudet av service, förbättra kommunikationen med delårsboende och skapa fysiska och digitala informationspunkter. Delårsboende ses som en tillväxtfaktor för kommunen och där man genom förbättrat och samordnat utbud kan vi få delårsboende att vistas längre på platsen. Samtidigt som projektet också ökar förutsättningarna för utökad service till helårsboende och utveckling av besöksnäringen.

Läs mer om projektet Tillväxtgrupp delårsboende

Förbättrad logistik för livsmedelsföretag

Lokalproducerat i väst har fått projektstöd för stärka mindre livsmedelsföretag på landsbygden genom att skapa och implementera utvecklingsplaner för bättre logistik och minskade transportkostnader och på så sätt skapa tillväxt hos företagen.  

Läs mer om projektet Förbättrad logistik för livsmedelsföretag

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m