Kontakt - Regionalt serviceprogram i Västra Götaland

Vi som arbetar med regionalt serviceprogram på avdelning regional utveckling, Västra Götalandsregionen

Jane Boyton, regionutvecklare

Tel: 010-441 16 45
 

Suzanne Zetterberg Jensen, regionutvecklare

Tel: 010-441 16 56

 

 

uiqt|wBrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{mrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5%zm||mzjmzo5rmv{mvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5%zm||mzjmzo5rmv{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m