Länkar

Länkar till myndigheter, organisationer och bolag som har anknytning till landsbygdsfrågor.

Tillväxtverket

Från och med 1 april 2009 är Tillväxtverket  ansvarig myndighet för tillgänglighet till service.
Hemsida: http://www.tillvaxtverket.se/

Tillväxtanalys

När det gäller servicedata och analysverktyg för service på landsbygden, ligger ansvaret hos myndigheten Tillväxtanalys.
Hemsida: http://www.tillvaxtanalys.se

Livsmedel i Väst

Livsmedel i Väst är en ideell förening som bildades år 1998 efter ett gemensamt initiativ från olika företrädare inom industri, utbildning, forskning, branschorganisationer och samhälle i syfte att stärka livsmedelsindustrin i Västsverige och ge den ett ansikte.
Hemsida: http://www.livsmedelivast.nu

Lokalproducerat i Väst AB

Lokalproducerat i Väst arbetar för att främja handel av lokalproducerade livsmedel inom Västra Götaland. Via deras hemsida hittar du information att producera, sälja och handla lokalproducerat.
Hemsida: http://www.lokalproducerativast.se

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m