Projekt inom Regionalt serviceprogram

Aktuella projekt

 • Internationell samverkansmodell testas för att utveckla Sävelångsbygden och på Vrångö

  Syftet med projektet är att etablera BIDs (Business improvement Districts) i Sävelångsbygden och på Vrångö, är att genomföra konkreta åtgärder och aktiviteter som utvecklar respektive bygd. Detta innefattar att stimulera landsbygdsutveckling genom blan......

 • Förbättrad logistik för livsmedelsföretag

  Coachning  av livsmedelsföretag och gårdsbutiker som metod för att uppnå affärslogistiska förbättringar Lokalproducerat i väst har fått projektstöd för stärka mindre livsmedelsföretag på landsbygden genom att skapa och implementera utvecklingsplaner fö......

 • Tillväxtgrupp Delårsboende

  Tillväxtgrupp Delårsboende – en studie kring  delårsboendes behov av offentlig och kommersiell service.  Tanum, Lysekil, Sotenäs och Strömstads kommuner samverkar i projektet för att utöka utbudet av service, förbättra kommunikationen med delårsboende......

 • Internationell samverkansmodell testas för att utveckla Sävelångsbygden och på Vrångö

  Syftet med projektet är att etablera BIDs (Business improvement Districts) i Sävelångsbygden och på Vrångö, är att genomföra konkreta åtgärder och aktiviteter som utvecklar respektive bygd. Detta innefattar att stimulera landsbygdsutveckling genom blan......

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m