Sociala investeringar

Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel har inriktningen hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.Delta på spridningskonferens 9 eller 10 mars 2017

Sociala investeringen HELA - Holistiskt Engagerat Lärande för Alla bjuder in till en spridningskonferens den 9 och 10  mars i Borås. På konferensen får ni ta del av resultat och erfarenheter från deras arbete. Insatsen har skett i samverkan med Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborgs sjukhus, fyra kommuner i Sjuhärad och Navet. Satsningen har involverat drygt 900 barn i 23 förskolor/skolor där samarbete har skett genom olika metoder för att bygga relationer med barn i behov av särskilt stöd.

Inbjudan och anmälan till spridningskonferens 

Vad är en social investering?

”Mjuka investeringar ger också avkastning”. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en film om studien 20 barnavårdsärenden som är ett bra exempel på vad sociala investeringar handlar om.

Film: Sociala investeringar, Sveriges Kommuner och Landsting (öppnas i nytt fönster)

 

Kontakt

Maria Gäbel
Regionutvecklare
Avdelning folkhälsa, Koncernstab regional utveckling
0709-17 06 55
 

Anne Svensson
Regionutvecklare
Avdelning folkhälsa, Koncernstab regional utveckling
Tel: 010-441 36 32, 0733-64 86 12
 

Maria Jakobsson (fd Johansson)
Regionutvecklare
Avdelning näringsliv, Koncernstab regional utveckling
0707-23 23 87
 

uiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5%v5riswj{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5%v5riswj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m