Sociala investeringar

En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel har inriktningen hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.Delta på spridningskonferens 9 eller 10 mars 2017

Social investeringen HELA - Holistiskt Engagerat Lärande för Alla bjuder in till en spridningskonferens den 9 och 10  mars i Borås. På konferensen får ni ta del av resultat och erfarenheter från deras arbete. Insatsen har skett i samverkan med Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborgs sjukhus, fyra kommuner i Sjuhärad och Navet. Satsningen har involverat drygt 900 barn i 23 förskolor/skolor där samarbete har skett genom olika metoder för att bygga relationer med barn i behov av särskilt stöd.

Inbjudan och anmälan till spridningskonferens 

Riktlinjer och barnrättsperspektiv

I "Riktlinjer för sociala investeringsmedel" kan du läsa om hur Västra Götalandsregionen har organiserat sig i arbetet för sociala investeringar och hur ansökan går till. Syftet med riktlinjerna är att hanteringen av hur sociala investeringar genomförs ska bli enhetlig. Läs också mer om barnrättsperspektivet som ska genomsyra investeringarna

Riktlinjer om sociala investeringsmedel

Läs mer om Barnrättsperspektivet

Aktion 2016

Västra Götalandsregionen är den enda regionen i landet som slutit överenskommelse med SKL i "Aktion 2016 - sociala investeringar." Det unika med VGR:s modell är att det är två huvudmän i samverkan och att en samhällsekonomisk beräkningsmodell arbetas fram. VGR blir genom detta en del av en överenskommelse mellan Regeringen och SKL om att utveckla samhällets insatser för psykisk hälsa, där sociala investeringar är ett av utvecklingsspåren.

Film om sociala investeringar

Film

Film: Sociala investeringar, Sveriges Kommuner och Landsting (öppnas i nytt fönster)

 

Kontakt

Maria Gäbel
Regionutvecklare
Avdelning folkhälsa, Koncernstab regional utveckling
0709-17 06 55
 

Anne Svensson
Regionutvecklare
Avdelning folkhälsa, Koncernstab regional utveckling
Tel: 010-441 36 32, 0733-64 86 12
 

Maria Jakobsson (fd Johansson)
Regionutvecklare
Avdelning näringsliv, Koncernstab regional utveckling
0707-23 23 87
 

uiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5%v5riswj{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5%v5riswj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m