Sociala investeringsmedel

En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel har inriktningen hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.


Aktuellt och nyheter

1. Ny utlysning av sociala investeringsmedel 9 september 2016

Vi har öppnat en ny utlysningsomgång av sociala investeringsmedel för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga. Sista ansökningsdag är den 9 september med beslut i november 2016.  

Ansök om medel

2. Riktlinjer för sociala investeringsmedel

I "Riktlinjer för sociala investeringsmedel" kan du läsa om hur Västra Götalandsregionen har organiserat sig i arbetet för sociala investeringar och hur ansökan går till. Syftet med riktlinjerna är att hanteringen av hur sociala investeringar genomförs ska bli enhetlig. 

Riktlinjer om sociala investeringsmedel

3. Barnrättsperspektiv

Nytt för i år är att barnrättsperspektivet ska genomsyra ansökan. 

Läs mer om Barnrättsperspektivet

4. Aktion 2016

Västra Götalandsregionen är den enda regionen i landet som slutit överenskommelse med SKL i "Aktion 2016 - sociala investeringar." Det unika med VGR:s modell är att det är två huvudmän i samverkan och att en samhällsekonomisk beräkningsmodell arbetas fram. VGR blir genom detta en del av en överenskommelse mellan Regeringen och SKL om att utveckla samhällets insatser för psykisk hälsa, där sociala investeringar är ett av utvecklingsspåren.

Film om sociala investeringar

Film

Film: Sociala investeringar, Sveriges Kommuner och Landsting (öppnas i nytt fönster)

 

Kontakt

Maria Gäbel
Regionutvecklare
Avdelning folkhälsa, Koncernstab regional utveckling
0709-17 06 55
 

Anne Svensson
Regionutvecklare
Avdelning folkhälsa, Koncernstab regional utveckling
Tel: 010-441 36 32, 0733-64 86 12
 

Maria Jakobsson (fd Johansson)
Regionutvecklare
Avdelning näringsliv, Koncernstab regional utveckling
0707-23 23 87
 

uiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5%v5riswj{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5%v5riswj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m