Avslutade aktiviteter

  Måsar över Vänern

Fotograf: Åsa Johansson

Seminarieserie inom Vänersamarbetet

Under hösten 2011 och våren 2012 arrangerades en seminarieserie inom vänersamarbetet. Det blev fem seminarieträffar om hållbarutveckling av Vänern. Träffarna koordinerades av Centrum för klimat och säkerhet på Karlstad universitet.

Läs mer om seminarieserien på Karlstad universitets hemsida

Övriga aktiviteter

  • 21 april 2010: Stormöte med alla aktörer som deltagit i processen.
  • 6 april 2009: Redovisning från Värmlandskommunerna
  • 22 april 2009: Ledningsgruppen sammanträder
  • 27 april 2009: Heldag för Kunskapsöverföring Värmland
  • 8 maj 2009: Fokusgrupperna redovisar
  • 19 maj 2009: Ledningsgruppen, heldag, underlag till utvecklingsstrategi
  • 9 juni 2009: Styrgruppen sammanträder
  • 13 augusti 2009: Ledningsgruppen sammanträder i Vänersborg
  • 16 september 2009: Ledningsgruppen sammanträder i Uddevalla
  • 16 oktober 2009: Styrgruppen sammanträder i Mariestad

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m