Dokument om Vänern som maritint område

Åtgärdsvalsstudier

Länk till Trafikverkets hemsida om Vänersjöfarten

Vad händer om handelssjöfarten till Vänern upphör?

Vänersjöfarten konsekvensanalys

 

 

Lägesrapporter

Lägesrapport om Vänern som maritimt område (publicerad i januari 2010)

Lägesrapport om Vänern som maritimt område (publicerad i juni 2009)

 

Protokoll från styrgruppsmöten

Protokoll från styrgruppsmöte, 9 juni 2009

Protokoll från styrgruppsmöte, 16 oktober 2009

Minnesanteckingar från styrgruppsmöte 22 januari 2010

 

Information om övriga möten

Stormöte, 4 december 2008

Kunskapsutbyte Fyrbodal, Värmland, Skaraborg, 27 april 2009

 

Presentationer

Uppdraget – Vänern som maritimt område

Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården och Kinnekulle

Kustzonsplanering i norra Bohuslän

Båtturism och upplevelser

Material från ”Centrum för klimat och säkerhet"

 

Dokument om Vänern som maritimt område

Projektbeskrivning av Vänern som maritimt område

Statistik Vänern

 

Dokument om godspendel på Göta älv

Missiv, utredningen om Godspendel på Göta älv, 16 januari 2009

Förstudie angående ökad godstrafik på Göta Älv

Sammanfattning och slutsatser av förstudie angående mer godstrafik på Göta Älv

  

Dokument om Vänersjöfart

Vänersjöfart

Fakta Vänersjöfart

 

Dokument om Västra Götaland och den maritima sektorn

Maritim strategi för Västra Götaland

Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet i Västra Götaland

 

 

 

f

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m