Minnesanteckningar, presentationer och protokoll (arbetsgrupper)

2011-03-22

 Utvecklingsområden i Vänersamarbetet i Vänerprocessen finns fem huvudsakliga utvecklingsområden. Läs minnesanteckningar och protokoll från respektive område nedan.

  • 1. Kreativa miljöer för boende besökare och företag
  • 2. Sjöfarten i Vänern inklusive infrastruktur, logistik och andra företag inom marin teknik
  • 3. Maritima näringar
  • 4. Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen
  • 5. Utbildning, forskning och kompetens
  • Övriga områden

1. Kreativa miljöer för boende besökare och företag

Minnesanteckningar arbetsgrupp 1, 2011-08-30

Minnesanteckningar arbetsgrupp 1, 2011-05-10

Minnesanteckningar arbetsgrupp 1, 2011-03-28

Minnesanteckningar arbetsgrupp 1, 2011-02-09

Minnesanteckningar, arbetsgrupp 1, 2010-09-24

Se äldre minnesanteckningar under sidan "Utvecklingsområden" 

 2. Sjöfart och transportinfrastruktur

Se minnesanteckningar under sidan "Utvecklingsområden" 

3. Maritima näringar 

Se minnesanteckningar under sidan "Utvecklingsområden" 

4. Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen 

Se minnesanteckningar under sidan "Utvecklingsområden" 

5. Utbildning, forskning och kompetens

Se minnesanteckningar under sidan "Utvecklingsområden" 

 

Övriga områden

Ytterligare två områden har redovisats av deltagande kommuner. Arbetsgrupperna i respektive utvecklingsområden ska ta hänsyn till följande två områden:

  • Natur- och kulturvärden
  • Exploateringstryck, tillgänglighet och riskhantering

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m