Stormöte 2008-12-04

Ett stormöte om Vänern anordnades den 4 december 2008 av Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Mötet hölls i Lundsbrunn och syftade till att ge  en helhetsbild av de aktuella planerna i kommunerna som skulle ligga till grund för en gemensam utvecklingsplan.

 
Kommunernas presentationer

Bengtsfors
Dals-Ed
Grästorp
Gullspång
Götene, Lidköping, Mariestad
Karlsborg
Mellerud
Töreboda
Vänersborg

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m