Utvecklingsområden i Vänersamarbetet

I Vänerprocessen finns fem utvecklingsområden. Läs mer om respektive område nedan.

 

1. Kreativa miljöer för boende besökare och företag

Slutrapport om kreativa miljöer för boende, besökare och företag (20 maj 2009)

Bakgrund från kommunerna till kreativa miljöer (27 april 2009)

Minnesanteckningar 28 januari 2009 (saknas digitalt)

Minnesanteckningar 25 februari 2009

Minnesanteckningar 8 april 2009

  

2. Sjöfart och transportinfrastruktur

Aktuella minnesanteckningar och dokumentation från område Sjöfart och transportinfrastruktur.

Äldre dokument:

Slutrapport om sjöfarten i Vänern m.m. (5 juni 2009)

Bakgrund från kommunerna om sjöfarten i Vänern m.m. (27 april 2009)

Minnesanteckningar 18 februari 2009 (saknas digitalt)

Minnesanteckningar 3 mars 2009

 

3. Maritima näringar

Slutrapport om maritima besöks- och upplevelsenäringar m.m.

Minnesanteckningar 23 februari 2009

Minnesanteckningar 17 april 2009

Bakgrund från kommunerna om maritima besöksenäringar, Vänerfisket m.m. (27 april 2009)

 

4. Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen 

Slutrapport om produktion och användning av förnybar energi i kustzonen (5 juni 2009)

Bakgrund från kommunerna om förnybar energi i kustzonen (27 april 2009)

Minnesanteckningar 6 mars 2009

Minnesanteckningar 21 april 2009

 

5. Utbildning, forskning och kompetens

Slutrapport om utbildning, forskning och kompetens (5 juni 2009)

Bakgrund från kommunerna om utbildning, forskning och kompetens (27 april 2009)

Minnesanteckningar 16 februari 2009

Minnesanteckningar. 11 mars 2009

 

Övriga områden

Ytterligare två områden har redovisats av deltagande kommuner. Arbetsgrupperna i respektive utvecklingsområden ska ta hänsyn till följande två områden: 

Natur- och kulturvärden

Exploateringstryck, tillgänglighet och riskhantering

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m