Sjöfart och transportinfrastruktur

www.vgregion.se/vanern/sjofart

Utvecklingområde två, Sjöfart och transportinfrastruktur, inom Vänersamarbetet.

Dokumentation från möten:

 

Minnesanteckningar och dokument från mötet 27 januari, 2015

Minnesanteckningar, Vänern, Sjöfart och transportinfrastruktur, 150127

Stråkstudie Vänerstråket, Fas. Bertil Hallman, projektledare

Ny struktur Vänersamarbetet

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Redovisning av resultat av GOTRIS-projektet

 

Minnesanteckningar och dokument från mötet 30 januari, 2014

Minnesanteckningar, Vänern, infrastruktur, 140130

AA planadvies sjöfartsgruppen

Thun sjöfartsgruppen

GBG stad sjöfartsgruppen

GOTRIS sjöfartsgruppen

 

Mötet april, 2013:

Minnesanteckningar från mötet 11 april

Gotris Vänersamarbetet

Stråkstudie Göta älv Vänern

Statens geotekniska institut

 

Mötet september, 2012:

Minnesanteckningar från mötet 27 september

Framtidsbilder godsflöden 2030 och 2050, samt jämförelse mot tillgänglig kapacitet

GOTRIS: ITS-stöd för effekiv godstransport på och tvärs Göta Älv

 

Mötet 2 mars, 2012:

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte, Vänersborg, 2 mars 2012

GoBiGas: Gothenburg Biomass Gasification Project - Effektiv omvandling av biomassa till biogas av hög kvalitet, GöteborgEnergi (2 mars, 2012)

ITS-stöd för  effektiv  godstransport  på Göta Älv - Ansökan till Vinnovas Utmaningsdriven Innovation (2 mars, 2012)

Trafikslagsövergripande Stråkstudie Vänerstråket Vänersamarbetet, presentation av Bertil Hallman, Trafikverket (2 mars, 2012)

Äldre dokument

För äldre dokument, kontakta Christian Bergman på Västra Götalandsregionen


Övrigt material

Under rubriken övrigt material samlar vi diverse material som kan vara av intresse.

Trafikslagsövergripande stråkstudie och åtgärdsvalsanalys, Göta älv-Vänerstråket (sammanfattande slutrapport, 2013-03-27)

Trafikslagsövergripande stråkstudie och åtgärdsanalys, broschyr

Transportstyrelsens rapportering om Väneruppdraget

November 2012

Transportstyrelsens redovisning av uppdraget, N2012/1803/TE (delvis). Klassificering av Vänerns fartområden.

Modellering av våghöjden i Vänern (SMHI)

Kompletterande regler för fartyg i inlandssjöfart vid trafik på vänern

 

 

Kontakt

Christian Bergman
Utredare på Västra Götalandsregionen.
Samordnare för området Sjöfart och transportinfrastruktur inom Vänersamarbetet.
Tel: 010 - 441 16 77
 

 

uiqt|wBkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m